Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
drukuj

Przedmiot działalności

Do zakresu działania Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie w szczególności należy:

Administrowanie nieruchomościami z wojewódzkiego zasobu nieruchomości, a w szczególności:

 1. przeprowadzanie postępowań przetargowych na najem i dzierżawę nieruchomości;
 2. zawieranie umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości;
 3. prowadzenie czynności przygotowawczych w celu sprzedaży nieruchomości;
 4. wyrażanie zgody na zamianę lokali mieszkalnych  pomiędzy najemcami w administrowanych budynkach mieszkalnych oraz wykonywanie czynności związanych z ewidencją ludności;
 5. przeprowadzanie napraw i remontów;
 6. organizowanie i przeprowadzanie koniecznych przeglądów instalacji technicznych budynków;
 7. zawieranie umów z dostawcami mediów;
 8. zawieranie umów ochrony i dozoru nieruchomości;
 9. zawieranie umów ubezpieczenia nieruchomości;
 10. sporządzanie deklaracji podatkowych i odprowadzanie opłat i podatków;
 11. wystawianie faktur i egzekwowanie należności.

Prowadzenie innej działalności związanej z wykorzystaniem wojewódzkiego zasobu nieruchomości, w tym:

 1.  zlecanie podziałów nieruchomości oraz występowanie z wnioskami o wydawanie decyzji podziałowych;
 2. reprezentowanie Województwa Mazowieckiego jako członka wspólnot mieszkaniowych.

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla działalności inwestycyjnej Województwa Mazowieckiego, w zakresie powierzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

 

Wykonywanie czynności likwidatora w stosunku do wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

 

Wykonywanie innych zadań na podstawie umów zlecenia zawieranych z wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Roguska
Odpowiada:Anna Roguska
Wytworzył:Anna Roguska
Data ostatniej zmiany:2018-12-14 14:19:12

Archiwum

Data Autor
2018-11-20 10:04 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1222