Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
drukuj

Nabór do pracy

Rekrutacje

 

Zatrudnianie na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze.

 

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie, uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w MZN, że w przypadku potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

 

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., poz. 1260), Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie przyjmuje oferty kandydatów do pracy na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, tylko w odpowiedzi na ogłoszenia o naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczone na tablicy informacyjnej, w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym i warunkuje wzięcie udziału w procesie naboru. Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie, al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji".

 

Dokumenty aplikacyjne, nadesłane przez kandydatów, które będą zawierać dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą, będą komisyjnie niszczone, za wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

 

Dokumenty aplikacyjne w formie papierowej, zawierające na kopercie dane nadawcy oraz informacje, jakiej oferty dotyczą, można składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie, al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa (sekretariat IIp.) lub wysyłając za pośrednictwem operatora pocztowego.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

 

Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie, al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa

tel./fax 22 8405995
tel. 22 8405994
tel. 22 8410983

dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: iod@mzn.pl

Dane osobowe kandydatów:

  • będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • nie będą udostępniane innym odbiorom,
  • będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji.

 

Kandydatom przysługuje prawo żądanie:

 

  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Roguska
Odpowiada:Anna Roguska
Wytworzył:Anna Roguska
Data ostatniej zmiany:2023-11-16 13:17:57

Archiwum

Data Autor
2018-12-07 13:58 Anna Roguska zobacz
2018-12-07 13:57 Anna Roguska zobacz
2018-12-07 13:56 Anna Roguska zobacz
2018-12-07 13:55 Anna Roguska zobacz
2018-12-07 13:53 Anna Roguska zobacz
2018-12-07 13:50 Anna Roguska zobacz
2018-11-27 14:38 Anna Roguska zobacz
2018-11-27 14:37 Anna Roguska zobacz
2018-11-27 14:30 Anna Roguska zobacz
2018-11-27 14:04 Anna Roguska zobacz
2018-11-26 14:48 Anna Roguska zobacz
2018-11-26 14:41 Anna Roguska zobacz
2018-11-26 14:36 Anna Roguska zobacz
2018-11-26 14:00 Anna Roguska zobacz
2018-11-20 10:04 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4646