Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
drukuj

Archwium - Deklaracja dostępności

Zawartość deklaracji dostępności BIP Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności ma zastosowanie do BIP Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

Data publikacji BIP: styczeń 2016

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich. (https://www.rpo.gov.pl/pl )

Dostępność architektoniczna

Biuro Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. znajduje się przy ulicy Straganiarskiej 24-27. Budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych, nie ma windy ani podjazdów dla wózków inwalidzkich. W budynku brak również toalet dla osób niepełnosprawnych.

Biuro Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. jest objęte ochroną świadczoną przez firmę ochroniarską.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. nie posiada własnego parkingu dla samochodów, a najbliższy parking publiczny znajduje się wzdłuż ulicy Straganiarskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.

Wejście do budynku zabezpieczone jest przez automatycznie zamykające się drzwi. Wejście możliwe jest poprzez skorzystanie z domofonu.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. nie zatrudnia osoby posługującej się językiem migowym.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. nie jest twórcą i nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Dane kontaktowe

W przypadku problemu z dostępnością strony o kontakt na adres mailowy biuro@pfr.pomorskie.eu lub pod numer telefonu 58 58 58 950.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Maciej Kniter
Odpowiada:Maciej Kniter
Wytworzył:Maciej Kniter
Data ostatniej zmiany:2020-09-23 13:38:20
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 673