Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
drukuj

Kontrole

Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. 

Lp. Nazwa organu kontroli Data Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli
 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych  7.12.2017r., 8.12.2017r., 12.12.2017r.

Zakresem kontroli była objęta prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązana jest Spółka oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto kontrolą objęto ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacanie tych świadczeń i dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe oraz wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych. W wyniku kontroli dokonano drobnej korekty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W ramach przeprowadzonej kontroli nie zostały wydane zalecenia pokontrolne.  

 2 Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego oraz Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
w Gdańsku

23-27.04.2018r. 

Zakresem kontroli była objęta prawidłowość realizacji zadań związanych z gospodarowaniem środkami publicznymi zgodnie z zasadami określonymi umową Powierzenia Zadań z dnia 16 lutego 2016 r. z późn. zm. Kontrola objęła okres funkcjonowania Spółki od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. W dniu 10.08.2018 r. przekazane zostały do Spółki zalecenia pokontrolne z prośbą o ich wdrożenie do dnia 15.09.2018 r. W dniu 12.09.2018 r. Wykonawca przekazał informację do Marszałka Województwa Pomorskiego  o zrealizowaniu wszystkich zaleceń pokontrolnych.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Joanna Keller
Odpowiada:Joanna Keller
Wytworzył:Joanna Keller
Data ostatniej zmiany:2020-01-17 13:56:40

Archiwum

Data Autor
2020-01-17 13:56 Joanna Keller zobacz
2020-01-17 13:55 Joanna Keller zobacz
2020-01-17 13:54 Joanna Keller zobacz
2020-01-17 13:50 Joanna Keller zobacz
2019-11-12 09:26 Sylwia Langowska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 134