Biuletyn Informacji Publicznej
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie
drukuj

Archwium - Zamówienia publiczne

   

                                                               

                                                                           Krasnystaw, dn. 05.06.2023r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie  zaprasza do składania ofert na  wykonywanie usług w zakresie sprzątania budynków i terenów zewnętrznych oraz utrzymania zieleni na terenie obiektu

od 01.07.2023r. do 31.12.2023r.

 

Zakres usług :

Sprzątanie pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie przy ul. Piłsudskiego 60 A, 22-300.

Zakres prac sprzątania pomieszczeń ( 2 razy w tygodniu),  obejmuje:

 1. zamiatanie i mycie podłóg,
 2. wynoszenie śmieci do wyznaczonego punktu
 3. usuwanie kurzu z mebli, parapetów, mycie drzwi
 4. czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych,
 5. odkurzanie wykładzin dywanowych
 6. podlewanie kwiatów
 7. mycie okien dwa razy w roku.

Środki używane do utrzymywania czystości pomieszczeń ( mydło w płynie, środki czystości, ręczniki papierowe, papier toaletowy, worki na śmieci) zapewni Zamawiający.

II . Utrzymywanie terenów zielonych wokół obiektu i zimowe utrzymanie ciągów pieszych i parkingów

 1. Utrzymywanie terenów zielonych o pow. 35 a wokół obiektów w terminie od 1 kwietnia do 30 września każdego roku i koszenie trawy dwa razy w miesiącu, przycinkę i formowanie drzew, krzewów, grabienie i wywóz liści w okresie jesiennym, pielenie rabat przed budynkiem w razie potrzeby.
 2. Utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych – sprzątanie ciągów komunikacyjnych pieszych, dróg dojazdowych, parkingów znajdujących się na posesji.
 3. Zimowe utrzymanie ciągów pieszych i parkingów będzie wykonywane po każdorazowych obfitych opadach śniegu i będzie polegać na odśnieżaniu i posypywaniu mieszanką solno – piaskową ręcznie i mechanicznie – ciągów pieszych o pow. 37,5 m2 i parkingu 200 m2.

 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy wokół obiektów zapewni  Wykonawca.

 

 Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Oferta powinna zawierać: dane podmiotu świadczącego usługę, miesięczne wynagrodzenie brutto za usługę.

 

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Krasnymstawie

ul. Piłsudskiego 60A

22-300 Krasnystaw

adres mailowy: krasnystaw.piw@wiw.lublin.pl

 

Termin składania ofert : 19.06.2023r.

                                                                  

                                                                           Krasnystaw, dn. 15.12.2022r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie  zaprasza do składania ofert na  wykonywanie usług w zakresie sprzątania budynków i terenów zewnętrznych oraz utrzymania zieleni na terenie obiektu

na rok 2023

 

Zakres usług :

Sprzątanie pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie przy ul. Piłsudskiego 60 A, 22-300.

Zakres prac sprzątania pomieszczeń ( 2 razy w tygodniu),  obejmuje:

 1. zamiatanie i mycie podłóg,
 2. wynoszenie śmieci do wyznaczonego punktu
 3. usuwanie kurzu z mebli, parapetów, mycie drzwi
 4. czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych,
 5. odkurzanie wykładzin dywanowych
 6. podlewanie kwiatów
 7. mycie okien dwa razy w roku.

Środki używane do utrzymywania czystości pomieszczeń ( mydło w płynie, środki czystości, ręczniki papierowe, papier toaletowy, worki na śmieci) zapewni Zamawiający.

II . Utrzymywanie terenów zielonych wokół obiektu i zimowe utrzymanie ciągów pieszych i parkingów

 1. Utrzymywanie terenów zielonych o pow. 10 a wokół obiektów w terminie od 1 kwietnia do 30 września każdego roku i koszenie trawy dwa razy w miesiącu, przycinkę i formowanie drzew, krzewów, grabienie i wywóz liści w okresie jesiennym, pielenie rabat przed budynkiem w razie potrzeby.
 2. Utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych – sprzątanie ciągów komunikacyjnych pieszych, dróg dojazdowych, parkingów znajdujących się na posesji.
 3. Zimowe utrzymanie ciągów pieszych i parkingów będzie wykonywane po każdorazowych obfitych opadach śniegu i będzie polegać na odśnieżaniu i posypywaniu mieszanką solno – piaskową ręcznie i mechanicznie – ciągów pieszych o pow. 37,5 m2 i parkingu 200 m2.

 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy wokół obiektów zapewni  Wykonawca.

 

 Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Oferta powinna zawierać: dane podmiotu świadczącego usługę, miesięczne wynagrodzenie brutto za usługę.

 

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Krasnymstawie

ul. Piłsudskiego 60A

22-300 Krasnystaw

adres mailowy: krasnystaw.piw@wiw.lublin.pl

 

Termin składania ofert : 30.12.2022r.

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Robert Żwirski
Odpowiada:Robert Żwirski
Wytworzył:Robert Żwirski
Data ostatniej zmiany:2023-06-12 13:36:06
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 547