Biuletyn Informacji Publicznej
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie
drukuj

Nabór do pracy

                                                               Krasnystaw, dn. 23.10.2020r.

Nabór zakończony wyborem kandydata/kandydatki:

1. Dorota Iracka, Krasnystaw

                                                              Krasnystaw, dn. 23.09.2020r.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Księgowy

w Zespole ds. finansowo - księgowych i administracji  w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Krasnymstawie

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

Wymiar etatu:1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

22-300 Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 60a

Miejsce wykonywania pracy:

Krasnystaw

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Warunki pracy

 • kontrola dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym
 • księgowanie dowodów księgowych i uzgadnianie sald
 • kontrola terminowości zapłaty nalezności budżetowych, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych
 • sporządzanie przelewów bankowych
 • prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych
 • rozliczanie umów zlecenia
 • prowdzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca w siedzibie Inspektoratu z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

Wykształcenie: średnie ekonomiczne

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów w zakresie rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, egzekucji administracyjnej, zamówień publicznych, służby cywilnej, ubezpieczeń społecznych
 • biegła obsługa komputera i oprogramowań komputerowych /MS Office/
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • wykszałcenie : wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe w państwowej juednostce budżetowej
 • umiejętność samodzielnego analitycznego myślenia
 • rzetelność i obowiązkowość
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzającychspełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzającychspełnienie wymagania niezbędnego w zakresie oświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/ kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek,

Termin składania dokumentów:

09-10-2020

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie

ul. Piłsudskiego 60a

22-300 Krasnystaw

Z dopiskiem: oferta pracy- księgowy/zespół ds. finansowo-księgowych i administracji

Inne informacje:

Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane.Oferty nalezy składać osobiście lub drogą pocztową ( decyduje data stempla pocztowego). Po weryfikacji formalnej kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie o teminie rozmowy. Oferty osób, które nie zostaną zakwalifikowane będą ikomisyjnie zniszczone. Wszystkie oświadczenia muszą być odręcznie i czytelnie podpisane.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Kalinowska
Odpowiada:Robert Żwirski
Wytworzył:Robert Żwirski
Data ostatniej zmiany:2020-10-30 11:52:21

Archiwum

Data Autor
2020-09-23 10:12 Małgorzata Kalinowska zobacz
2020-09-23 09:19 Małgorzata Kalinowska zobacz
2020-02-27 08:07 Małgorzata Kalinowska zobacz
2020-02-11 08:25 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-11-28 14:11 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-10-30 08:30 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-09-30 10:32 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-09-10 10:48 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-09-10 10:48 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-08-08 08:56 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-08-07 11:54 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-08-07 11:53 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-04-26 09:16 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-04-26 09:15 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-04-26 09:13 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-04-02 09:34 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-04-02 09:32 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-03-22 11:45 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-03-22 11:44 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-03-04 13:14 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-03-04 13:13 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-02-25 13:16 Małgorzata Kalinowska zobacz
2018-05-24 08:50 Małgorzata Kalinowska zobacz
2018-05-24 08:49 Małgorzata Kalinowska zobacz
2016-04-01 14:43 Małgorzata Kalinowska zobacz
2016-03-21 10:52 Małgorzata Kalinowska zobacz
2016-02-29 12:08 Małgorzata Kalinowska zobacz
2016-02-29 10:26 Małgorzata Kalinowska zobacz
2016-02-26 13:16 Małgorzata Kalinowska zobacz
2016-02-26 13:15 Małgorzata Kalinowska zobacz
2016-02-17 10:51 Małgorzata Kalinowska zobacz
2016-02-17 09:47 Małgorzata Kalinowska zobacz
2015-07-25 07:43 Marian Krzysztof Świetlicki zobacz
2015-06-23 23:04 Marian Krzysztof Świetlicki zobacz
2015-05-27 09:12 Marian Krzysztof Świetlicki zobacz
2015-04-30 14:17 Marian Krzysztof Świetlicki zobacz
2015-04-27 09:26 Marian Krzysztof Świetlicki zobacz
2015-04-24 19:09 Marian Krzysztof Świetlicki zobacz
2015-04-14 12:05 Marian Krzysztof Świetlicki zobacz
2015-04-14 12:03 Marian Krzysztof Świetlicki zobacz
2015-04-14 12:01 Marian Krzysztof Świetlicki zobacz
2012-09-12 12:37 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5553