Biuletyn Informacji Publicznej
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie
drukuj

Nabór do pracy

 

 

                                                        Krasnystaw, dn. 03.11.2022r.

Powiatowy Lekarz   Weterynarii w Krasnymstawie

Ogłasza nabór na stanowisko Inspektor weterynaryjny w Zespole ds.  bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Wymiar  etatu : 1

Liczba stanowisk pracy:  2

Miejsce wykonywania pracy:

Adres urzędu

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Piłsudskiego 60A
22-300 Krasnystaw

Warunki pracy:

- praca biurowa w siedzibie urzędu w godz. 7.00-15.00 z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych

- praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym)

- obsługa klientów

- kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym 

- budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych 

Zakres zadań  wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawuje nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt podczas uboju w rzeźniach i w gospodarstwach (badanie na użytek własny) i badania mięsa zwierząt łownych.
 • Prowadzi badania laboratoryjne mięsa na obecność pasożytów, w tym obecność włośni.
 • Przeprowadza kontrole zwierząt umieszczanych na rynku wraz z wystawieniem świadectw zdrowia.
 • Przeprowadza kontrolę podmiotów działających w zakresie wytwarzania środków żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Prowadzi szczepienia ochronne i badania rozpoznawcze.
 • Pobiera próbki do badań w ramach monitoringu chorób zwierząt oraz innych badań rytynowych.
 • W przypadku zagrożenia epizootycznego wykonuje zadania związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.
 • Prowadzi dokumentację z wykonywanych czynności oraz sprawozdawczość.
 • Weryfikuje zakładowe procedury GHP, GMP, HACCP oraz przygotowuje opinie planów technologicznych.

Wymagania związane  ze stanowiskiem pracy

wykształcenie :  wyższe weterynaryjne – lekarz weterynarii

pozostałe  wymagania niezbędne :

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • posiadanie prawa jazdy kat. B z umiejętnością  posługiwania się samochodem
 • umiejętność  obsługi  komputera 
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy urzędowego lekarza weterynarii
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty  i oświadczenia :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów  potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B i umiejętności prowadzenia pojazdów
 • oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa lub kopia dokumentu potwierdzającego  obywatelstwo  polskie
 • Oświadczenie  kandydata o korzystaniu  z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie kandydata  o nieskazaniu prawomocnym  wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe.

Inne dokumenty i oświadczenia :

 • Kopia dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać  z pierwszeństwa  w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się  w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzające  spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

02.12.2022r.

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego doręczenia oferty

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Piłsudskiego 60A
22-300 Krasnystaw

 

                                                           Krasnystaw, dn. 03.11.2022r.

Powiatowy Lekarz   Weterynarii w Krasnymstawie

Ogłasza nabór na stanowisko Inspektor weterynaryjny w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Wymiar  etatu : 1

Liczba stanowisk pracy:  1

Miejsce wykonywania pracy:

Adres urzędu

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Piłsudskiego 60A
22-300 Krasnystaw

Warunki pracy:

- praca biurowa w siedzibie urzędu  w godz. 7.00-15.00 z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych

- praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym)

- obsługa klientów

- kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym 

- budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych 

Zakres zadań  wykonywanych na stanowisku pracy:

 •  Przeprowadza kontrole bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta.
 • Wykonuje zadania w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Prowadzi badania monitoringowe u zwierząt.
 • Przeprowadza kontrole w gospodarstwach indywidualnych w zakresie dobrostanu zwierząt.
 • Pobiera i wysyła próbki do badań laboratoryjnych.
 • Prowadzi dochodzenia epizootyczne i sporządza stosowną dokumentację.
 • Prowadzi postępowania administracyjne i egzekucyjne.
 • Obsłguje programy : Vetlink, Celab, VetForms, SiRZ, ZIPOD.

 

Wymagania związane  ze stanowiskiem pracy

wykształcenie :  wyższe weterynaryjne – lekarz weterynarii

pozostałe  wymagania niezbędne :

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • posiadanie prawa jazdy kat. B z umiejętnością  posługiwania się samochodem
 • umiejętność  obsługi  komputera 
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy urzędowego lekarza weterynarii
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty  i oświadczenia :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów  potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B i umiejętności prowadzenia pojazdów
 • oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa lub kopia dokumentu potwierdzającego  obywatelstwo  polskie
 • Oświadczenie  kandydata o korzystaniu  z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie kandydata  o nieskazaniu prawomocnym  wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe.

Inne dokumenty i oświadczenia :

 • Kopia dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać  z pierwszeństwa  w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się  w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzające  spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

02.12.2022r.

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego doręczenia oferty

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Piłsudskiego 60A
22-300 Krasnystaw

 

 

 

                                                               Krasnystaw, dn. 03.11.2022r.

 

Nabór na stanowisko Inspektor weterynaryjny w Zespole ds.  bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji zakończony bez wyboru kandydatów.

 

                                                         Krasnystaw, dn. 03.11.2022r.

Nabór na stanowisko Inspektor weterynaryjny w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt zakończony bez wyboru kandydata.

 

                                                        Krasnystaw, dn. 06.10.2022r.

Powiatowy Lekarz   Weterynarii w Krasnymstawie

Ogłasza nabór na stanowisko Inspektor weterynaryjny w Zespole ds.  bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Wymiar  etatu : 1

Liczba stanowisk pracy:  2

Miejsce wykonywania pracy:

Adres urzędu

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Piłsudskiego 60A
22-300 Krasnystaw

Warunki pracy:

- praca biurowa w siedzibie urzędu w godz. 7.00-15.00 z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych

- praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym)

- obsługa klientów

- kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym 

- budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych 

Zakres zadań  wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawuje nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt podczas uboju w rzeźniach i w gospodarstwach (badanie na użytek własny) i badania mięsa zwierząt łownych.
 • Prowadzi badania laboratoryjne mięsa na obecność pasożytów, w tym obecność włośni.
 • Przeprowadza kontrole zwierząt umieszczanych na rynku wraz z wystawieniem świadectw zdrowia.
 • Przeprowadza kontrolę podmiotów działających w zakresie wytwarzania środków żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Prowadzi szczepienia ochronne i badania rozpoznawcze.
 • Pobiera próbki do badań w ramach monitoringu chorób zwierząt oraz innych badań rytynowych.
 • W przypadku zagrożenia epizootycznego wykonuje zadania związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.
 • Prowadzi dokumentację z wykonywanych czynności oraz sprawozdawczość.
 • Weryfikuje zakładowe procedury GHP, GMP, HACCP oraz przygotowuje opinie planów technologicznych.

Wymagania związane  ze stanowiskiem pracy

wykształcenie :  wyższe weterynaryjne – lekarz weterynarii

pozostałe  wymagania niezbędne :

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • posiadanie prawa jazdy kat. B z umiejętnością  posługiwania się samochodem
 • umiejętność  obsługi  komputera 
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy urzędowego lekarza weterynarii
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty  i oświadczenia :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów  potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B i umiejętności prowadzenia pojazdów
 • oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa lub kopia dokumentu potwierdzającego  obywatelstwo  polskie
 • Oświadczenie  kandydata o korzystaniu  z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie kandydata  o nieskazaniu prawomocnym  wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe.

Inne dokumenty i oświadczenia :

 • Kopia dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać  z pierwszeństwa  w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się  w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzające  spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

27.10.2022r.

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego doręczenia oferty

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Piłsudskiego 60A
22-300 Krasnystaw

 

                                                           Krasnystaw, dn. 06.10.2022r.

Powiatowy Lekarz   Weterynarii w Krasnymstawie

Ogłasza nabór na stanowisko Inspektor weterynaryjny w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Wymiar  etatu : 1

Liczba stanowisk pracy:  1

Miejsce wykonywania pracy:

Adres urzędu

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Piłsudskiego 60A
22-300 Krasnystaw

Warunki pracy:

- praca biurowa w siedzibie urzędu  w godz. 7.00-15.00 z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych

- praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym)

- obsługa klientów

- kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym 

- budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych 

Zakres zadań  wykonywanych na stanowisku pracy:

 •  Przeprowadza kontrole bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta.
 • Wykonuje zadania w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Prowadzi badania monitoringowe u zwierząt.
 • Przeprowadza kontrole w gospodarstwach indywidualnych w zakresie dobrostanu zwierząt.
 • Pobiera i wysyła próbki do badań laboratoryjnych.
 • Prowadzi dochodzenia epizootyczne i sporządza stosowną dokumentację.
 • Prowadzi postępowania administracyjne i egzekucyjne.
 • Obsłguje programy : Vetlink, Celab, VetForms, SiRZ, ZIPOD.

 

Wymagania związane  ze stanowiskiem pracy

wykształcenie :  wyższe weterynaryjne – lekarz weterynarii

pozostałe  wymagania niezbędne :

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • posiadanie prawa jazdy kat. B z umiejętnością  posługiwania się samochodem
 • umiejętność  obsługi  komputera 
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy urzędowego lekarza weterynarii
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty  i oświadczenia :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów  potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B i umiejętności prowadzenia pojazdów
 • oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa lub kopia dokumentu potwierdzającego  obywatelstwo  polskie
 • Oświadczenie  kandydata o korzystaniu  z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie kandydata  o nieskazaniu prawomocnym  wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe.

Inne dokumenty i oświadczenia :

 • Kopia dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać  z pierwszeństwa  w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się  w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzające  spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

27.10.2022r.

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego doręczenia oferty

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Piłsudskiego 60A
22-300 Krasnystaw

 

 

 

                                                               Krasnystaw, dn. 04.10.2022r.

 

Nabór na stanowisko Inspektor weterynaryjny w Zespole ds.  bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji zakończony bez wyboru kandydatów.

 

                                                         Krasnystaw, dn. 04.10.2022r.

Nabór na stanowisko Inspektor weterynaryjny w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt zakończony bez wyboru kandydata.

                                                            Krasnystaw, dn. 15.09.2022r.

Powiatowy Lekarz   Weterynarii w Krasnymstawie

Ogłasza nabór na stanowisko Inspektor weterynaryjny w Zespole ds.  bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Wymiar  etatu : 1

Liczba stanowisk pracy:  2

Miejsce wykonywania pracy:

Adres urzędu

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Piłsudskiego 60A
22-300 Krasnystaw

Warunki pracy:

- praca biurowa w siedzibie urzędu w godz. 7.00-15.00 z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych

- praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym)

- obsługa klientów

- kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym 

- budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych 

Zakres zadań  wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawuje nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt podczas uboju w rzeźniach i w gospodarstwach (badanie na użytek własny) i badania mięsa zwierząt łownych.
 • Prowadzi badania laboratoryjne mięsa na obecność pasożytów, w tym obecność włośni.
 • Przeprowadza kontrole zwierząt umieszczanych na rynku wraz z wystawieniem świadectw zdrowia.
 • Przeprowadza kontrolę podmiotów działających w zakresie wytwarzania środków żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Prowadzi szczepienia ochronne i badania rozpoznawcze.
 • Pobiera próbki do badań w ramach monitoringu chorób zwierząt oraz innych badań rytynowych.
 • W przypadku zagrożenia epizootycznego wykonuje zadania związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.
 • Prowadzi dokumentację z wykonywanych czynności oraz sprawozdawczość.
 • Weryfikuje zakładowe procedury GHP, GMP, HACCP oraz przygotowuje opinie planów technologicznych.

Wymagania związane  ze stanowiskiem pracy

wykształcenie :  wyższe weterynaryjne – lekarz weterynarii

pozostałe  wymagania niezbędne :

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • posiadanie prawa jazdy kat. B z umiejętnością  posługiwania się samochodem
 • umiejętność  obsługi  komputera 
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy urzędowego lekarza weterynarii
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty  i oświadczenia :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów  potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B i umiejętności prowadzenia pojazdów
 • oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa lub kopia dokumentu potwierdzającego  obywatelstwo  polskie
 • Oświadczenie  kandydata o korzystaniu  z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie kandydata  o nieskazaniu prawomocnym  wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe.

Inne dokumenty i oświadczenia :

 • Kopia dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać  z pierwszeństwa  w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się  w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzające  spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

30.09.2022r.

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego doręczenia oferty

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Piłsudskiego 60A
22-300 Krasnystaw

 

                                                           Krasnystaw, dn. 15.09.2022r.

Powiatowy Lekarz   Weterynarii w Krasnymstawie

Ogłasza nabór na stanowisko Inspektor weterynaryjny w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Wymiar  etatu : 1

Liczba stanowisk pracy:  1

Miejsce wykonywania pracy:

Adres urzędu

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Piłsudskiego 60A
22-300 Krasnystaw

Warunki pracy:

- praca biurowa w siedzibie urzędu  w godz. 7.00-15.00 z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych

- praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym)

- obsługa klientów

- kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym 

- budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych 

Zakres zadań  wykonywanych na stanowisku pracy:

 •  Przeprowadza kontrole bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta.
 • Wykonuje zadania w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Prowadzi badania monitoringowe u zwierząt.
 • Przeprowadza kontrole w gospodarstwach indywidualnych w zakresie dobrostanu zwierząt.
 • Pobiera i wysyła próbki do badań laboratoryjnych.
 • Prowadzi dochodzenia epizootyczne i sporządza stosowną dokumentację.
 • Prowadzi postępowania administracyjne i egzekucyjne.
 • Obsłguje programy : Vetlink, Celab, VetForms, SiRZ, ZIPOD.

 

Wymagania związane  ze stanowiskiem pracy

wykształcenie :  wyższe weterynaryjne – lekarz weterynarii

pozostałe  wymagania niezbędne :

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • posiadanie prawa jazdy kat. B z umiejętnością  posługiwania się samochodem
 • umiejętność  obsługi  komputera 
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy urzędowego lekarza weterynarii
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty  i oświadczenia :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów  potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B i umiejętności prowadzenia pojazdów
 • oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa lub kopia dokumentu potwierdzającego  obywatelstwo  polskie
 • Oświadczenie  kandydata o korzystaniu  z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie kandydata  o nieskazaniu prawomocnym  wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe.

Inne dokumenty i oświadczenia :

 • Kopia dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać  z pierwszeństwa  w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się  w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzające  spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

30.09.2022r.

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego doręczenia oferty

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Piłsudskiego 60A
22-300 Krasnystaw

 

 

 

     

                                                         Krasnystaw. dn. 22.03.2022r.

 

Nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w Zespole ds. Bezpieczeństwa żywności, pasz i utulizacji zakończony wyborem kandydata:

1. Leszek Ryś, Milejów

 

                                                         Krasnystaw, dn.10.03.2022r.

Nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt zakończony wyborem kandytata/kandydatki:

1. Dorota Więcławik, Skierbieszów

Krasnystaw, dn. 11.02.2022r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie

Ogłasza nabór na stanowisko Inspektor weterynaryjny w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Adres urzędu

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Piłsudskiego 60A
22-300 Krasnystaw

Miejsce wykonywania pracy:

Krasnystaw

Warunki pracy:

- praca biurowa w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych

- praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym)

- kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym 

 

Zakres zadań  wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku, sprzedaży

 • kontrola zasad GHP, GMP, HACCP w zakładach prowadzących produkcję żywności pochodzenia zwierzęcego

 • sporządzanie raprtów, analiz na potrzeby jednostki oraz jednostek zewnętrznych, w tym jednostek nadrzędnych

 • wystawianie mandatów na naruszenia prawa weterynaryjnego w zakresie produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego 

 • prowadzenie korespondencji oraz spraw z zakresu nadzoru

 • współudział w przeprowadzeniu innych kontroli z zakresu działania Inspekcji Weterynaryjnej

 • obsługa petentów/klientów jednostki w zakresie sprawowanego nadzoru

 • nadzór nad załadunkiem/rozładunkiem towaru przy eksporcie/imporcie do/z krajów trzecich 

 • pobieranie próbek żywności pochodzenia zwierzęcego do badań mikrobiologicznych i chemicznych 

 • prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych oraz obsługa programów CELAB, E-KLIENT, TRACES, RASFF

 

Wymagania związane  ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

pozostałe wymagania niezbędne :

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

 • posiadanie prawa jazdy kat. B z umiejętnością  posługiwania się samochodem

 • umiejętność  obsługi  komputera  z pakietem MS Office

 • znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie służby cywilnej, postępowania administracyjnego

 • posiadanie obywatelstwa polskiego

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe:

 • odporność na stres

 • komunikatywność, dyspozycyjność

 • umiejętność pracy w zespole

 • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji

 • dobra organizacja pracy 

 • praca na podobnym stanowisku

Wymagane dokumenty  i oświadczenia :

 • CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów  potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • kopia prawa wykonywania zawodu

 • kserokopia prawa jazdy kat. B

 • oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa lub kopia dokumentu potwierdzającego  obywatelstwo polskiego

 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu  z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie kandydata  o nieskazaniu prawomocnym  wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • Kopia dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać  z pierwszeństwa  w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się  w gronie najlepszych kandydatów

 • kopie dokumentów potwierdzające  spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

10.03.2022r.

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego doręczenia oferty

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Piłsudskiego 60A
22-300 Krasnystaw

 

                    Krasnystaw, dn. 11.02.2022r.

 

Nabór na stanowisko Inspektora weterynaryjnego w Zespole ds. Bzepieczeństwa żywności, pasz i utylizacji zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki

 

 

Krasnystaw, dn. 08.02.2022r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie

Ogłasza nabór na stanowisko Inspektor weterynaryjny w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Adres urzędu

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Piłsudskiego 60A
22-300 Krasnystaw

Miejsce wykonywania pracy:

Krasnystaw

Warunki pracy:

- praca biurowa w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych

- praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym)

- kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym 

Zakres zadań  wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 • przeprowadzanie kontroli z zakresie przestrrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt

 • nadzór, pobieranie i wysyłka prób do badań diagnostycznych i monitoringowych w celu potwierdzenia lub wykluczenia podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierzęcia

 • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, aktualizacją i realizacją planów gotowości zwlaczania chorób zakaźnych zwierząt

 • obsługa programów komputerowych związanych z zajmowanym stanowiskiem

 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości

 

Wymagania związane  ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należacych do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

pozostałe wymagania niezbędne :

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (w przypadku lekarza weterynarii)

 • znajmość aktualnie obowiązyjących przepisów prawa weterynaryjnego oraz k.p.a.
 • posiadanie prawa jazdy kat. B z umiejętnością  posługiwania się samochodem

 • dobra znajomość  obsługi  komputera 

 • posiadanie obywatelstwa polskiego

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe:

 • odporność na stres

 • komunikatywność, dyspozycyjność

 • umiejętność pracy w zespole

 • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji

 • dobra organizacja pracy 

 • praca na podobnym stanowisku

Wymagane dokumenty  i oświadczenia :

 • CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów  potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • kopia prawa wykonywania zawody (w przypadku lekarzy weterynarii)

 • kserokopia prawa jazdy kat. B

 • oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa

 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu  z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie kandydata  o nieskazaniu prawomocnym  wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • Kopia dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać  z pierwszeństwa  w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się  w gronie najlepszych kandydatów

 • kopie dokumentów potwierdzające  spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

25.02.2022r.

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego doręczenia oferty

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Piłsudskiego 60A
22-300 Krasnystaw

 

 

Krasnystaw, dn. 06.01.2022r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie

Ogłasza nabór na stanowisko Inspektor weterynaryjny w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Adres urzędu

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Piłsudskiego 60A
22-300 Krasnystaw

Miejsce wykonywania pracy:

Krasnystaw

Warunki pracy:

- praca biurowa w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych

- praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym)

- kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym 

- budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych 

Zakres zadań  wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku, sprzedaży

 • kontrola zasad GHP, GMP, HACCP w zakładach prowadzących produkcję żywności pochodzenia zwierzęcego

 • sporządzanie raprtów, analiz na potrzeby jednostki oraz jednostek zewnętrznych, w tym jednostek nadrzędnych

 • wystawianie mandatów na naruszenia prawa weterynaryjnego w zakresie produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego 

 • prowadzenie korespondencji oraz spraw z zakresu nadzoru

 • współudział w przeprowadzeniu innych kontroli z zakresu działania Inspekcji Weterynaryjnej

 • obsługa petentów/klientów jednostki w zakresie sprawowanego nadzoru

 • nadzór nad załadunkiem/rozładunkiem towaru przy eksporcie/imporcie do/z krajów trzecich 

 • pobieranie próbek żywności pochodzenia zwierzęcego do badań mikrobiologicznych i chemicznych 

 • prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych oraz obsługa programów CELAB, E-KLIENT, TRACES, RASFF

 

Wymagania związane  ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

pozostałe wymagania niezbędne :

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

 • posiadanie prawa jazdy kat. B z umiejętnością  posługiwania się samochodem

 • umiejętność  obsługi  komputera  z pakietem MS Office

 • znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie służby cywilnej, postępowania administracyjnego

 • posiadanie obywatelstwa polskiego

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe:

 • odporność na stres

 • komunikatywność, dyspozycyjność

 • umiejętność pracy w zespole

 • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji

 • dobra organizacja pracy 

 • praca na podobnym stanowisku

Wymagane dokumenty  i oświadczenia :

 • CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów  potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • kopia prawa wykonywania zawody w przypadku lekarzy weterynarii

 • kserokopia prawa jazdy kat. B

 • oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa lub kopia dokumentu potwierdzającego  obywatelstwo polskiego

 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu  z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie kandydata  o nieskazaniu prawomocnym  wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • Kopia dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać  z pierwszeństwa  w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się  w gronie najlepszych kandydatów

 • kopie dokumentów potwierdzające  spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

31.01.2022r.

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego doręczenia oferty

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Piłsudskiego 60A
22-300 Krasnystaw

                                                  

                    Krasnystaw, dn. 22.12.2021r.

 

Nabór na stanowisko Inspektora weterynaryjnego zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki

 

 

 

Krasnystaw, dn. 16.11.2021r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie

Ogłasza nabór na stanowisko Inspektor weterynaryjny w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Adres urzędu

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Piłsudskiego 60A
22-300 Krasnystaw

Miejsce wykonywania pracy:

Krasnystaw

Warunki pracy:

- praca biurowa w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych

- praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym)

- kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym 

- budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych 

Zakres zadań  wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku, sprzedaży

 • kontrola zasad GHP, GMP, HACCP w zakładach prowadzących produkcję żywności pochodzenia zwierzęcego

 • sporządzanie raprtów, analiz na potrzeby jednostki oraz jednostek zewnętrznych, w tym jednostek nadrzędnych

 • wystawianie mandatów na naruszenia prawa weterynaryjnego w zakresie produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego 

 • prowadzenie korespondencji oraz spraw z zakresu nadzoru

 • współudział w przeprowadzeniu innych kontroli z zakresu działania Inspekcji Weterynaryjnej

 • obsługa petentów/klientów jednostki w zakresie sprawowanego nadzoru

 • nadzór nad załadunkiem/rozładunkiem towaru przy eksporcie/imporcie do/z krajów trzecich 

 • pobieranie próbek żywności pochodzenia zwierzęcego do badań mikrobiologicznych i chemicznych 

 • prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych oraz obsługa programów CELAB, E-KLIENT, TRACES, RASFF

 

Wymagania związane  ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub równoważne w zakresie technologii żywienia

pozostałe wymagania niezbędne :

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku osób z wyksztalceniem weterynaryjnym

 • posiadanie prawa jazdy kat. B z umiejętnością  posługiwania się samochodem

 • umiejętność  obsługi  komputera  z pakietem MS Office

 • znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie służby cywilnej, postępowania administracyjnego

 • posiadanie obywatelstwa polskiego

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe:

 • odporność na stres

 • komunikatywność, dyspozycyjność

 • umiejętność pracy w zespole

 • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji

 • dobra organizacja pracy 

 • praca na podobnym stanowisku

Wymagane dokumenty  i oświadczenia :

 • CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów  potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • kopia prawa wykonywania zawody w przypadku lekarzy weterynarii

 • kserokopia prawa jazdy kat. B

 • oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa lub kopia dokumentu potwierdzającego  obywatelstwo polskiego

 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu  z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie kandydata  o nieskazaniu prawomocnym  wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • Kopia dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać  z pierwszeństwa  w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się  w gronie najlepszych kandydatów

 • kopie dokumentów potwierdzające  spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

10.12.2021r.

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego doręczenia oferty

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Piłsudskiego 60A
22-300 Krasnystaw

                                                              

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Kalinowska
Odpowiada:Robert Żwirski
Wytworzył:Robert Żwirski
Data ostatniej zmiany:2022-11-03 09:09:49

Archiwum

Data Autor
2022-10-06 10:07 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-10-04 12:56 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-09-16 08:52 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-09-16 08:31 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-09-16 08:29 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-09-16 08:28 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-09-16 08:27 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-03-22 08:12 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-03-22 08:12 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-03-10 12:10 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-03-10 12:09 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-02-11 14:12 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-02-11 11:05 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-02-08 08:18 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-02-08 08:13 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-01-17 07:20 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-01-17 07:19 Małgorzata Kalinowska zobacz
2021-12-22 10:28 Małgorzata Kalinowska zobacz
2021-12-22 10:26 Małgorzata Kalinowska zobacz
2021-11-16 08:41 Małgorzata Kalinowska zobacz
2020-10-30 11:52 Małgorzata Kalinowska zobacz
2020-09-23 10:12 Małgorzata Kalinowska zobacz
2020-09-23 09:19 Małgorzata Kalinowska zobacz
2020-02-27 08:07 Małgorzata Kalinowska zobacz
2020-02-11 08:25 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-11-28 14:11 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-10-30 08:30 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-09-30 10:32 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-09-10 10:48 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-09-10 10:48 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-08-08 08:56 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-08-07 11:54 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-08-07 11:53 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-04-26 09:16 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-04-26 09:15 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-04-26 09:13 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-04-02 09:34 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-04-02 09:32 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-03-22 11:45 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-03-22 11:44 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-03-04 13:14 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-03-04 13:13 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-02-25 13:16 Małgorzata Kalinowska zobacz
2018-05-24 08:50 Małgorzata Kalinowska zobacz
2018-05-24 08:49 Małgorzata Kalinowska zobacz
2016-04-01 14:43 Małgorzata Kalinowska zobacz
2016-03-21 10:52 Małgorzata Kalinowska zobacz
2016-02-29 12:08 Małgorzata Kalinowska zobacz
2016-02-29 10:26 Małgorzata Kalinowska zobacz
2016-02-26 13:16 Małgorzata Kalinowska zobacz
2016-02-26 13:15 Małgorzata Kalinowska zobacz
2016-02-17 10:51 Małgorzata Kalinowska zobacz
2016-02-17 09:47 Małgorzata Kalinowska zobacz
2015-07-25 07:43 Marian Krzysztof Świetlicki zobacz
2015-06-23 23:04 Marian Krzysztof Świetlicki zobacz
2015-05-27 09:12 Marian Krzysztof Świetlicki zobacz
2015-04-30 14:17 Marian Krzysztof Świetlicki zobacz
2015-04-27 09:26 Marian Krzysztof Świetlicki zobacz
2015-04-24 19:09 Marian Krzysztof Świetlicki zobacz
2015-04-14 12:05 Marian Krzysztof Świetlicki zobacz
2015-04-14 12:03 Marian Krzysztof Świetlicki zobacz
2015-04-14 12:01 Marian Krzysztof Świetlicki zobacz
2012-09-12 12:37 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 7351