Biuletyn Informacji Publicznej
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie
drukuj

Nabór do pracy

Krasnystaw, dn. 25.04.2023r.

Powiatowy Lekarz   Weterynarii w Krasnymstawie

Ogłasza nabór na stanowisko Inspektor weterynaryjny w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Wymiar  etatu : 1

Liczba stanowisk pracy:  1

Miejsce wykonywania pracy:

Adres urzędu

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Piłsudskiego 60A
22-300 Krasnystaw

Warunki pracy:

- praca biurowa w siedzibie urzędu  w godz. 7.00-15.00 z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych

- praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym)

- obsługa klientów

- kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym 

- budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych 

Zakres zadań  wykonywanych na stanowisku pracy:

 •  Przeprowadza kontrole bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta.
 • Wykonuje zadania w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Prowadzi badania monitoringowe u zwierząt.
 • Przeprowadza kontrole w gospodarstwach indywidualnych w zakresie dobrostanu zwierząt.
 • Pobiera i wysyła próbki do badań laboratoryjnych.
 • Prowadzi dochodzenia epizootyczne i sporządza stosowną dokumentację.
 • Prowadzi postępowania administracyjne i egzekucyjne.
 • Obsłguje programy : Vetlink, Celab, VetForms, SiRZ, ZIPOD.

 

Wymagania związane  ze stanowiskiem pracy

wykształcenie :  wyższe weterynaryjne – lekarz weterynarii

pozostałe  wymagania niezbędne :

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • posiadanie prawa jazdy kat. B z umiejętnością  posługiwania się samochodem
 • umiejętność  obsługi  komputera 
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy urzędowego lekarza weterynarii
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty  i oświadczenia :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów  potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B i umiejętności prowadzenia pojazdów
 • oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa lub kopia dokumentu potwierdzającego  obywatelstwo  polskie
 • Oświadczenie  kandydata o korzystaniu  z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie kandydata  o nieskazaniu prawomocnym  wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe.

Inne dokumenty i oświadczenia :

 • Kopia dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać  z pierwszeństwa  w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się  w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzające  spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

23.06.2023r.

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego doręczenia oferty

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Piłsudskiego 60A
22-300 Krasnystaw                                                              

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Kalinowska
Odpowiada:Robert Żwirski
Wytworzył:Robert Żwirski
Data ostatniej zmiany:2023-04-25 11:14:53

Archiwum

Data Autor
2023-04-25 09:31 Małgorzata Kalinowska zobacz
2023-04-19 12:31 Małgorzata Kalinowska zobacz
2023-03-22 07:25 Małgorzata Kalinowska zobacz
2023-02-24 13:21 Małgorzata Kalinowska zobacz
2023-01-20 09:50 Małgorzata Kalinowska zobacz
2023-01-17 10:44 Małgorzata Kalinowska zobacz
2023-01-17 10:44 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-12-29 08:24 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-12-29 08:23 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-12-19 13:43 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-12-19 07:29 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-12-14 12:54 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-12-14 12:53 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-12-06 09:08 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-11-03 09:09 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-10-06 10:07 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-10-04 12:56 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-09-16 08:52 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-09-16 08:31 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-09-16 08:29 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-09-16 08:28 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-09-16 08:27 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-03-22 08:12 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-03-22 08:12 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-03-10 12:10 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-03-10 12:09 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-02-11 14:12 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-02-11 11:05 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-02-08 08:18 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-02-08 08:13 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-01-17 07:20 Małgorzata Kalinowska zobacz
2022-01-17 07:19 Małgorzata Kalinowska zobacz
2021-12-22 10:28 Małgorzata Kalinowska zobacz
2021-12-22 10:26 Małgorzata Kalinowska zobacz
2021-11-16 08:41 Małgorzata Kalinowska zobacz
2020-10-30 11:52 Małgorzata Kalinowska zobacz
2020-09-23 10:12 Małgorzata Kalinowska zobacz
2020-09-23 09:19 Małgorzata Kalinowska zobacz
2020-02-27 08:07 Małgorzata Kalinowska zobacz
2020-02-11 08:25 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-11-28 14:11 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-10-30 08:30 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-09-30 10:32 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-09-10 10:48 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-09-10 10:48 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-08-08 08:56 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-08-07 11:54 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-08-07 11:53 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-04-26 09:16 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-04-26 09:15 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-04-26 09:13 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-04-02 09:34 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-04-02 09:32 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-03-22 11:45 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-03-22 11:44 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-03-04 13:14 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-03-04 13:13 Małgorzata Kalinowska zobacz
2019-02-25 13:16 Małgorzata Kalinowska zobacz
2018-05-24 08:50 Małgorzata Kalinowska zobacz
2018-05-24 08:49 Małgorzata Kalinowska zobacz
2016-04-01 14:43 Małgorzata Kalinowska zobacz
2016-03-21 10:52 Małgorzata Kalinowska zobacz
2016-02-29 12:08 Małgorzata Kalinowska zobacz
2016-02-29 10:26 Małgorzata Kalinowska zobacz
2016-02-26 13:16 Małgorzata Kalinowska zobacz
2016-02-26 13:15 Małgorzata Kalinowska zobacz
2016-02-17 10:51 Małgorzata Kalinowska zobacz
2016-02-17 09:47 Małgorzata Kalinowska zobacz
2015-07-25 07:43 Marian Krzysztof Świetlicki zobacz
2015-06-23 23:04 Marian Krzysztof Świetlicki zobacz
2015-05-27 09:12 Marian Krzysztof Świetlicki zobacz
2015-04-30 14:17 Marian Krzysztof Świetlicki zobacz
2015-04-27 09:26 Marian Krzysztof Świetlicki zobacz
2015-04-24 19:09 Marian Krzysztof Świetlicki zobacz
2015-04-14 12:05 Marian Krzysztof Świetlicki zobacz
2015-04-14 12:03 Marian Krzysztof Świetlicki zobacz
2015-04-14 12:01 Marian Krzysztof Świetlicki zobacz
2012-09-12 12:37 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 8090