Biuletyn Informacji Publicznej
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie
drukuj

Archwium - Zamówienia publiczne

                                                                                                             Krasnystaw, dn. 28.11.2023r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie  zaprasza do składania ofert na  wykonywanie usług w zakresie sprzątania budynków i terenów zewnętrznych oraz utrzymania zieleni na terenie obiektu

od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

 

Zakres usług :

I. Sprzątanie pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie przy ul. Piłsudskiego 60 A, 22-300.

Zakres prac sprzątania pomieszczeń (2 razy w tygodniu),  obejmuje:

  1. zamiatanie i mycie podłóg,
  2. wynoszenie śmieci do wyznaczonego punktu,
  3. usuwanie kurzu z mebli, parapetów, mycie drzwi,
  4. czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych,
  5. odkurzanie wykładzin dywanowych,
  6. podlewanie kwiatów,
  7. mycie okien dwa razy w roku.

Środki używane do utrzymywania czystości pomieszczeń (mydło w płynie, środki czystości, ręczniki papierowe, papier toaletowy, worki na śmieci) zapewni Zamawiający.

II . Utrzymywanie terenów zielonych wokół obiektu i zimowe utrzymanie ciągów pieszych i parkingów

  1. Utrzymywanie terenów zielonych o pow. 35 a wokół obiektów w terminie od 1 kwietnia do 30 września każdego roku i koszenie trawy dwa razy w miesiącu, przycinkę i formowanie drzew, krzewów, grabienie i wywóz liści w okresie jesiennym, pielenie rabat przed budynkiem w razie potrzeby.
  2. Utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych – sprzątanie ciągów komunikacyjnych pieszych, dróg dojazdowych, parkingów znajdujących się na posesji.
  3. Zimowe utrzymanie ciągów pieszych i parkingów będzie wykonywane po każdorazowych obfitych opadach śniegu i będzie polegać na odśnieżaniu i posypywaniu mieszanką solno – piaskową ręcznie i mechanicznie – ciągów pieszych o pow. 37,5 m2 i parkingu 200 m2.

 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy wokół obiektów zapewni Wykonawca.

 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Oferta powinna zawierać: dane podmiotu świadczącego usługę, miesięczne wynagrodzenie brutto za usługę.

 

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Krasnymstawie

ul. Piłsudskiego 60A

22-300 Krasnystaw

adres mailowy: krasnystaw.piw@wiw.lublin.pl

 

Termin składania ofert: 12.12.2023r.

                                                                  

Załącznik Nr 3
do Regulaminu Zamówień Publicznych

Osoby odpowiedzialne

Autor:Robert Żwirski
Odpowiada:Robert Żwirski
Wytworzył:Robert Żwirski
Data ostatniej zmiany:2023-12-04 11:42:33
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 550