Biuletyn Informacji Publicznej
Publiczne Przedszkole Nr 2
drukuj

Archwium - Struktura własnościowa

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim  jest przedszkolem publicznym i działa na podstawie:

  • Aktu powołania przedszkola - Orzeczenie organizacyjne,
  • Uchwał Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim,
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915),
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762),
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
  • Statutu Przedszkola,
  • Zarządzeń Dyrektora Przedszkola.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Lwówek Śląski.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Gluza
Odpowiada:Anna Gluza
Wytworzył:Anna Gluza
Data ostatniej zmiany:2022-07-12 11:44:47
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 800