Biuletyn Informacji Publicznej
Publiczne Przedszkole Nr 2
drukuj

Struktura własnościowa

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim  jest przedszkolem publicznym i działa na podstawie:

  • Aktu powołania przedszkola - Orzeczenie organizacyjne,
  • Uchwał Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim,
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327),
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378),
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 60)
  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
  • Statutu Przedszkola,
  • Zarządzeń Dyrektora Przedszkola.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Lwówek Śląski.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Gluza
Odpowiada:Anna Gluza
Wytworzył:Anna Gluza
Data ostatniej zmiany:2020-09-14 14:14:53

Archiwum

Data Autor
2019-09-24 14:27 Anna Gluza zobacz
2019-09-12 15:05 Anna Gluza zobacz
2019-09-12 12:44 Anna Gluza zobacz
2017-09-08 10:31 Anna Gluza zobacz
2013-10-11 10:31 Anna Gluza zobacz
2012-12-17 12:51 mgr inż. Kamila Wojtkowiak zobacz
2012-02-16 12:59 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 645