tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
drukuj

Archwium - Przedmiot działalności

Przedmiot działalności i kompetencje:

    * Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Siemianowicach Śl. jest szkołą publiczną,
    * nauka w szkole trwa 6 lat,
    * szkoła podstawowa jest szkołą obwodową dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły,
    * szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
    * w ostatnim roku nauki przeprowadza się obowiązkowy sprawdzian umiejętności
    * ukończenie szkoły daje możliwość dalszego kształcenia w szkołach gimnazjalnych,
    * celem szkoły jest wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i wprowadzanie go w życie społeczne, a szczególności szkoła:
         1.  wprowadza ucznia w świat nauki wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;
         2. rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia;
         3. wprowadza ucznia w świat kultury i sztuki;
         4. współdziała z rodziną wspomagając ją w wychowaniu;
         5. rozwija umiejętności społeczne poprzez zdobywanie doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśników;
         6. umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
         7. realizuje zadania wychowawcze zawarte w Programie Wychowawczym,
         8. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny,
         9. kształci postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym,
        10. rozwija poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny,
        11. upowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
        12. szkoła organizuje zajęcia dla uczniów z zakresu profilaktyki dostosowanej do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska wynikające z Programu Profilaktycznego,

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dariusz Szczembara
Odpowiada:Dariusz Szczembara
Wytworzył:Dariusz Szczembara
Data ostatniej zmiany:2010-10-21 17:02:40
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 875