Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
drukuj

Status prawny

STATUS PRAWNY

Szkoła Podstawowa nr 1  im. Mikołaja Kopernika w Siemianowicach Śl.  jest szkołą publiczną i działa na podstawie:
•    Aktu Założycielskiego.
•    Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
•    Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
•    Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
•    Statutu,
•    Zarządzeń Kuratora,
•    Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
•    Ramowego planu pracy szkoły,
•    Regulaminów:

o    Regulaminu Rady Pedagogicznej.

o    Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

o    Regulaminu Rady Rodziców

o    Regulaminu biblioteki szkolnej.

o    Regulaminu świetlicy szkolnej.


Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Siemianowice Śl.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Bożena Ficek
Odpowiada:Bernadetta Cebula
Wytworzył:Bożena Ficek
Data ostatniej zmiany:2022-11-15 14:33:56

Archiwum

Data Autor
2015-10-04 18:24 Dariusz Szczembara zobacz
2010-10-21 17:02 Dariusz Szczembara zobacz
2010-10-21 17:02 Dariusz Szczembara zobacz
2010-10-21 17:02 Dariusz Szczembara zobacz
2010-10-21 17:02 Dariusz Szczembara zobacz
2010-10-14 14:10 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1263