Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
drukuj

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności i kompetencje:

    * Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Siemianowicach Śl. jest
       szkołą publiczną,
    * nauka w szkole trwa 8 lat,
    * szkoła podstawowa jest szkołą obwodową dla uczniów zamieszkałych w
       obwodzie szkoły,
    * szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów
       nauczania,
    * w ostatnim roku nauki przeprowadza się obowiązkowy sprawdzian
       umiejętności
    * ukończenie szkoły daje możliwość dalszego kształcenia w szkołach
       średnich,
    * celem szkoły jest wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i
       wprowadzanie go w życie społeczne, a szczególności szkoła:
         1.  wprowadza ucznia w świat nauki wybranych dyscyplin naukowych na
             poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;
         2. rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia;
         3. wprowadza ucznia w świat kultury i sztuki;
         4. współdziała z rodziną wspomagając ją w wychowaniu;
         5. rozwija umiejętności społeczne poprzez zdobywanie doświadczeń we
             współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśników;
         6. umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,
             etnicznej, językowej i religijnej;
         7. realizuje zadania wychowawcze zawarte w Programie
             Wychowawczym,
         8. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz
             możliwości szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
             z zakresu bezpieczeństwa i higieny,
         9. kształci postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu
             uczestnictwu w życiu gospodarczym,
        10. rozwija poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny,
        11. upowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe
              postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
        12. szkoła organizuje zajęcia dla uczniów z zakresu profilaktyki
              dostosowanej do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb
              danego środowiska wynikające z Programu Profilaktycznego,

Osoby odpowiedzialne

Autor:Bernadetta Cebula
Odpowiada:Bernadetta Cebula
Wytworzył:Bernadetta Cebula
Data ostatniej zmiany:2022-11-15 14:35:45

Archiwum

Data Autor
2018-11-08 18:45 Dariusz Szczembara zobacz
2016-04-19 08:50 Dariusz Szczembara zobacz
2010-10-21 17:02 Dariusz Szczembara zobacz
2010-10-21 17:02 Dariusz Szczembara zobacz
2010-10-14 15:25 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1974