drukuj

Archwium - Osoby sprawujące funkcje kierownicze

Dyrekcja i kadra zarządzająca „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku

 

1. Dyrektor - Jadwiga Radziejewska

2. Z-ca dyrektora ds. lecznictwa - Janusz Majdowski

3. Przełożona pielęgniarek - Elżbieta Bujak-Rogala

4. Główna Księgowa - Bogusława Kostrzewska

5. Kierownik Działu Zatrudnienia i Polityki Płacowej – Elżbieta Junak

6. Kierownik Działu Organizacji i Rozliczeń - Piotr Potyrała

7. Kierownik Działu Techniczno-Administracyjnego - Kamil Kołodziej

8. Kierownik Sekcji Statystyki Medycznej - Danuta Kołczykiewicz

9. Kierownik Działu Transportu – Leszek Pazdyk

9. Kierownik Sekcji Informatyki – Małgorzata Wewiórska - Malik

10.Kierownik Kancelarii - Beata Jastrzębska

11.Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością – Rzecznik Praw Pacjenta – Renata Ursaki

12.Kierownik Działu Żywienia - Krystyna Szymszon

 

Samodzielne Stanowiska


13.St. inspektor BHP – Jerzy Zakrzewski

14.Stanowisko ds. wojskowych – Kazimierz Wróbel

15.Kapelan Szpitalny – Krzysztof Doś

 

 

SZPITAL W KŁODZKU


Kierownik Izby Przyjęć - lek. Andrzej Kornafel

Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć - Renata Ursaki

 

Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych - lek. Wioletta Borszowska

Pielęgniarka Oddziałowa - Maria Kin

 

Ordynator Oddziału Kardiologicznego - dr n. med. Piotr Berkowski

Pielęgniarka Oddziałowa - Barbara Soboń

 

Ordynator Oddziału Pediatrycznego - lek.med. Leszek Ujma

Pielęgniarka Oddziałowa – Barbara Piotrowska

 

Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej - lek.med. Janusz Majdowski

Pielęgniarka Oddziałowa – Ewa Jakubiec

 

Ordynator Oddziału Ginekologiczno- Położniczego - lek.med. Jerzy Staszyński

Pielęgniarka Oddziałowa - Dorota Sikora

 

Ordynator Oddziału Neonatologicznego - lek. Danuta Letniańska –Nierobisz

Pielęgniarka Oddziałowa - Aneta Cichy

 

Ordynator Oddziału Neurologicznego - lek. med. Ewa Ujma

Pielęgniarka Oddziałowa - Magdalena Jarzębska

 

Ordynator Oddziału Urologicznego - dr n. med. Aleksander Niedzielski

Pielęgniarka Oddziałowa - Małgorzata Janiak

 

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - lek. med. Dariusz Grzegorczyk

Pielęgniarka Oddziałowa - Elżbieta Bujak – Rogala

 

Ordynator Oddziału Medycyny Paliatywnej - lek. med. Małgorzata Żabicka

Pielęgniarka Oddziałowa - Ewa Łabińska

 

Kierownik Bloku Operacyjnego - lek.med. Janusz Majdowski

Pielęgniarka Oddziałowa – Anita Szosler

 

Ordynator Oddziału Psychiatrii Ogólnej - lek. med. Paweł Chludziński

Pielęgniarka Oddziałowa - Sylwia Marcinowska

 

Ordynator Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu – lek. med. Marek Anioła

Pielęgniarka Oddziałowa - Sylwia Marcinowska

 

Ordynator Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu - lek.med. Wojciech Idczak

Pielęgniarka Oddziałowa – Beata Motała

 

Kierownik Apteki Zakładowej - mgr Alicja Malinowska

 

Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej - dr n.med. Jacek Pulit

 

Kierownik Pracowni RTG, Mammografii TK i MRI – lek. med. Chrystiana Matuszewska

 

Kierownik zespołu techników - Magdalena Trojnar - Domska

 

Kierownik Pracowni Gastroskopii , Kolonoskopii – lek.med. Dariusz Kobel

 

Kierownik Centralnej Sterylizatorni - Bożena Smoła

 


SZPITAL W NOWEJ RUDZIE


Kierownik Szpitala - Sławomir Skorasiński

Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych - dr n.med. Tadeusz Stępkowski

Pielęgniarka Oddziałowa - Danuta Chaczko

 

Ordynator Oddziału Pediatrycznego – lek. med. Dariusz Zabłocki

Pielęgniarka Oddziałowa - Teresa Zielińska

 

Kierownik Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego – Maria Muszkieta

 

Ordynator Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego – lek.med. Barbara Zawała

Pielęgniarka Oddziałowa – Grażyna Wiśniewska


SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY W KUDOWIE


Kierownik Szpitala - Wiesława Jędruszek

 

Ordynator Oddziału Szpitalnego - lek. med. Paweł Żukowski

 

Ordynator Oddziału Sanatoryjnego – dr n.med. Józef Świrski

Pielęgniarka Oddziałowa - Danuta Jędrzejczyk

 

Kierownik Zakładu Przyrodoleczniczego - Sylwia Martynowicz

 

Kierownik Działu Obsługi Kuracjusza - Henryk Rupart    


PRZYCHODNIA I PORADNIE SPECJALISTYCZNE


Kierownik Przychodni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej Poradni Specjalistycznych Rehabilitacji Leczniczej i Stomatologii - lek.stom. Małgorzata Marcinowska

Pielęgniarka koordynująca - Małgorzata Rusiniak


RATOWNICTWO MEDYCZNE


Kierownik Ratownictwa Medycznego „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku lek.med. Leszek Staszewski

Pielęgniarka Oddziałowa - Zofia Szlemp

Osoby odpowiedzialne

Autor:Elżbieta Junak
Odpowiada:Elżbieta Junak
Wytworzył:Małgorzata Wewiórska-Malik
Data ostatniej zmiany:2017-04-27 10:27:33
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 8875