tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach
drukuj

Archwium - Statut

UCHWAŁA 299/XXXII/09 

Rady Gminy KONOPISKA

                         z dnia  01 grudnia 2009                    

w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. .Nr 142, poz. 1591 z  2001 r. z  późn. zm.) oraz art. 11, 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r Nr 14, poz. 89 . późn. zm.) Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje:

  

§ 1

Zatwierdza się zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach przyjęte uchwałą Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach nr 29/09 z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w Statucie SP ZOZ GOZ w Konopiskach stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

   

Załącznik do uchwały nr 29/09 Rady Społecznej

z dnia 30.09.2009r.

 

  

Osoby odpowiedzialne

Autor:Aldona Górniak
Odpowiada:Aldona Górniak
Wytworzył:Aldona Górniak
Data ostatniej zmiany:2011-05-10 11:39:34
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4090