Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
drukuj

Archwium - Przetarg nieograniczony

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę wiaty na maszyny rolnicze"

Ogłoszenie znajduje się w biuletynie zamówień publicznych po numerem:554328-N- 2017

Oferty należy składać do dnia: 04 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat


UWAGA - ZMIANA SIWZ

            Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie, którego przedmiotem jest: „Budowa wiaty na maszyny rolnicze“

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje o zmianie treści SIWZ – Załącznik Przedmiar robót budowlanych (do w zakładce Budowa wiaty na maszyny rolnicze - do 04.08.2017).

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Głuszko
Odpowiada:Ryszard Nowicki
Wytworzył:Agnieszka Głuszko
Data ostatniej zmiany:2017-07-24 16:06:53
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 17357