drukuj

Majątek

    Kamień Mały, dnia 30.10.2018 r.

 

Informacja

dotycząca zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego

ZSCKR w Kamieniu Małym

 

       Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 729), po zasięgnięciu opinii Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania lub darowizny zużyte lub zbędne składniki majątku ruchomego:

 

 

Lp.

 

Nazwa przedmiotu

 

 

Nr ewidencyjny

 

 

 

Il.

 

Wartość

 

Uwagi

1

Przyczepa AUTOSAN

D-47 6.3T

IId/9/147

1

Wartość złomu

Zużyta, wyeksploatowana, niesprawna technicznie. Zły stan techniczny przyczepy, brak dokumentacji rejestracyjnej i brak ocechowania fabrycznego. Bez prawa rejestracji.

2

Ciągnik rolniczy URSUS C902 Rok produkcji 1984

IId/9/140

1

6200,00 zł

Ciągnik  częściowo zdekompletowany, technicznie niesprawny, bez aktualnych badań technicznych.

3

Ciągnik rolniczy URSUS C 360

Rok produkcji 1981

IId/9/146

1

2800,00 zł

Ciągnik  częściowo zdekompletowany, technicznie niesprawny, bez aktualnych badań technicznych, bez ważnego dowodu rejestracyjnego.

4

Canon GP 405

1/8/67

1

0,00 zł

Wyeksploatowana, zużyta, naprawa nieopłacalna. Brak możliwości zakupu części zamiennych
z powodu przestarzałej konstrukcji kopiarki

5

Notebook Presario

I/11/33

1

0,00  zł

Zepsuty, naprawa nieopłacalna.

 

                 Nieodpłatne przekazanie lub darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić na zasadach określonych w § 38 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017r., poz. 729).

      Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę powinien być sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w §38 ust. 4 oraz §39 ust. 4 w/w rozporządzenia.

      Osoby zainteresowane prosimy o składanie pisemnych ofert do dnia 14.11.2018 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły lub przesłanie na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Mały, Kamień Mały 89, 66-460 Witnica w kopercie  z napisem „Zbędne/zużyte składniki majątkowe”. W przypadku otrzymania większej ilości ofert na te składniki majątkowe, będzie decydować kolejność wpływu ofert.

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela Pani Agnieszka Głuszko,  Tel. 95 751 58 26.

 

p.o Dyrektora

mgr Emil Zapisek

 

 

______________________________________________________________________________________________

ZSCKR w Kamieniu Małym przekazuje informację o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majatku ruchomego.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnnieszka Głuszko
Odpowiada:Emil Zapisek
Wytworzył:Agnieszka Głuszko
Data ostatniej zmiany:2018-11-21 08:39:55

Archiwum

Data Autor
2018-10-30 14:00 Ludwika Karczmarz zobacz
2018-01-30 12:00 Ludwika Karczmarz zobacz
2014-03-12 08:44 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 463