Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
drukuj

Organizacja

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym


INFORMACJE OGÓLNE

1.   Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
z siedzibą w Kamieniu Małym.

2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych a także egzekucji przysługujących praw, można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu: rodo.gorzow@gmail.com.

3.    Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

Prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4.  Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5.    Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

GRUPY OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 

PRACOWNICY

 • Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy o pracę, zlecenia lub o dzieło.
 • Zgodnie z USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, DZ.U.1982 NR 3 POZ. 19 TJ.DZ.U. 2018 POZ.967 Karta Nauczyciela oraz innymi aktami prawnymi określającymi warunki zatrudnienia.
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie określonym ustawowo.
 • Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wykonania umowy.
 • Okres przechowywania danych określony jest ustawowo i jest zgodny z Jednolitym wykazem akt.
 • Dane mogą być przekazywane do odbiorców danych określonych w przepisach prawa (np. ZUS, Urząd Skarbowy) lub do odbiorców, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych (np. usługi z zakresu medycyny pracy, serwis oprogramowania kadrowo- płacowego)

 

KANDYDACI NA PRACOWNIKÓW

 • Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 • Zgodnie z USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, DZ.U.1982 NR 3 POZ. 19 TJ.DZ.U. 2018 POZ.967 Karta Nauczyciela oraz innymi aktami prawnymi określającymi warunki zatrudnienia.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie obligatoryjne w zakresie określonym ustawowo do uznania kandydatury za ważnej.
 • Niepodanie danych osobowych uniemożliwi uwzględnienie kandydata w procesie rekrutacyjnym.
 • Okres przechowywania danych kończy się w momencie zakończenia rekrutacji.
 • Dane nie będą przekazywane do innych podmiotów.

 

UCZNIOWIE/WYCHOWANKOWIE

 • Celem przetwarzania danych jest dokumentacja procesu nauczania.
 • Zgodnie z Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198) oraz Rozporządzenie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170).
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie określonym ustawowo.
 • Niepodanie danych osobowych może spowodować niewywiązanie się z wymogu poddania się procesowi edukacji powszechnej.
 • Okres przechowywania danych określony jest ustawowo i jest zgodny z Jednolitym wykazem akt.
 • Dane mogą być przekazywane do odbiorców danych określonych w przepisach prawa (np. OKE, organ nadzorczy) lub do odbiorców, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych (np. serwis oprogramowania dziennika elektronicznego)

 

KANDYDACI/NIEPRZYJĘCI - UCZNIOWIE/WYCHOWANKOWIE

 • Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 • Zgodnie z Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198) oraz Rozporządzenie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170).
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie określonym ustawowo.
 • Niepodanie danych osobowych może spowodować niewywiązanie się z wymogu poddania się procesowi edukacji powszechnej lub może być dobrowolne.
 • Okres przechowywania danych określony jest ustawowo i jest zgodny z Jednolitym wykazem akt.
 • Dane nie będą przekazywane do innych podmiotów.

 

KONTRAHENCI

 • Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie określonej umowy.
 • Podstawa prawna zależy od przedmiotu i charakteru umowy.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy.
 • Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.
 • Okres przechowywania danych określony jest ustawowo i jest zgodny z Jednolitym wykazem akt.
 • Dane mogą być przekazywane do odbiorców danych określonych w przepisach prawa (np. Urząd Skarbowy) lub do odbiorców, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych (np. serwis oprogramowania księgowego)

 

PRACOWNICY, EMERYCI I RENCIŚCI ORAZ PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZIN PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 • Celem przetwarzania danych jest przyznanie świadczeń socjalnych.
 • Zgodnie z Dz.U. 1994 Nr 43 poz. 163 USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przyznanie świadczeń socjalnych lub ograniczy ich wysokość.
 • Okres przechowywania danych określony jest ustawowo i jest zgodny z Jednolitym wykazem akt.
 • Dane mogą być przekazywane do odbiorców danych określonych w przepisach prawa (np. Urząd Skarbowy) lub do odbiorców, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych (np. serwis oprogramowania kadrowo-płacowego i księgowego).

 

WSZELKIE INNE CELE PRZETWARZANIA DANYCH, NIE BĘDĄCE WYMOGIEM USTAWOWYM MOGĄ BYĆ REALIZOWANE WYŁACZNIE NA ZGODĘ OSÓB, KTÓRYCH DANE BĘDĄ PRZETWARZANE. WARUNKI PRZETWARZANIA TYCH DANYCH BĘDĄ OKRESLONE W TREŚCI ZGODY.Organami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego są:


1) dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców,
4) samorząd uczniowski.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Głuszko
Odpowiada:Emil Zapisek
Wytworzył:Agnieszka Głuszko
Data ostatniej zmiany:2018-10-05 10:54:41

Archiwum

Data Autor
2018-10-05 10:52 Agnieszka Głuszko zobacz
2014-05-12 07:57 Dariusz Jaworski zobacz
2014-05-12 07:51 Dariusz Jaworski zobacz
2014-05-12 07:51 Dariusz Jaworski zobacz
2014-05-09 14:50 Dariusz Jaworski zobacz
2014-03-12 08:44 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1472