Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierbce
drukuj

Archwium - ORGANIZACJA

Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza i Gimnazjum nr 2 w Wierbce jest placówką publiczną założoną 01 września 2005r. przez Gminę Pilica. Od dnia 01 września 2007r. do Zespołu Szkół należy Przedszkole im. Czesława Janczarskiego. Siedziba placówki mieści się w Wierbce przy ul. Szkolnej 3. Obwód szkoły stanowią wsie: Wierbka,  Sławniów - ul. Długa od nr 122 w górę, Cisowa, Dobraków, Przychody, Podleśna, Kleszczowa, Wierzbica.

Zajędia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 01 września. Rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego szczegółowo określa terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich.

Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu Szkół opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

W Zespole Szkół działa świetlica szkolna zapewniająca opiekę dzieciom i młodzieży czekającej na odwóz do domu bądź podczas nieobecności nauczycieli. Wychowawca świetlicy organizuje pomoc w nauce i odrabianiu lekcji, współdziała z rodziczami, nauczycielami i i nnymi instytucjami oraz organizuje gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach i na powietrzu.

Biblioteka szkolna realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze, popularyzuje wiedzę pedagogiczną oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy i rodzice. Biblioteka czynna jest codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00. Czwartek jest dniem pracy wewnętrznej.

W placówce funkcjonuje również stołówka szkolna. Do korzystania z posiłków w stołówce uprawnione są dzieci przedszkolne, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz pracownicy Zespołu Szkół w Wierbce..


Osoby odpowiedzialne

Autor:Marta Żak
Odpowiada:Marta Żak
Wytworzył:Marta Żak
Data ostatniej zmiany:2012-02-29 12:00:13
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1423