Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierbce
drukuj

ORGANIZACJA

Zespół Szkolno-Przedszkolny w  w Wierbce jest placówką publiczną założoną 01 września 2005r. przez Gminę Pilica. Od dnia 01 września 2007r. do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego należy Przedszkole im. Czesława Janczarskiego. Siedziba placówki mieści się w Wierbce przy ul. Szkolnej 3. Obwód szkoły stanowią wsie: Wierbka,  Sławniów - ul. Długa od nr 122 w górę, Cisowa, Dobraków, Przychody, Podleśna, Kleszczowa, Wierzbica.

 

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 01 września. Rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego szczegółowo określa terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich.

 

Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu Szkół opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna w szkole podstawowej i gimnazjum trwa 45 minut, natomiast w przedszkolu 60 minut.

 

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym działa świetlica szkolna zapewniająca opiekę dzieciom i młodzieży czekającej na odwóz do domu bądź podczas nieobecności nauczycieli. Wychowawca świetlicy organizuje pomoc w nauce i odrabianiu lekcji, współdziała z rodziczami, nauczycielami i innymi instytucjami oraz organizuje gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach i na powietrzu.

 

Biblioteka szkolna realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze, popularyzuje wiedzę pedagogiczną oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy i rodzice. Biblioteka czynna jest codziennie w godzinach pracy szkoły. Czwartek jest dniem pracy wewnętrznej.

 

W placówce funkcjonuje również stołówka szkolna. Do korzystania z posiłków w stołówce uprawnione są dzieci przedszkolne, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz pracownicy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wierbce.

 

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Ewa Karpała
Odpowiada:Ewa Karpała
Wytworzył:Ewa Karpała
Data ostatniej zmiany:2019-03-06 08:01:17

Archiwum

Data Autor
2018-02-09 08:32 Marta Żak zobacz
2018-02-09 08:32 Marta Żak zobacz
2012-03-01 13:14 Marta Żak zobacz
2012-02-29 17:35 Marta Żak zobacz
2012-02-29 14:12 Marta Żak zobacz
2012-02-29 12:06 Marta Żak zobacz
2012-02-29 12:00 Marta Żak zobacz
2012-02-29 11:59 Marta Żak zobacz
2012-02-29 11:58 Marta Żak zobacz
2012-02-28 09:33 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1310