Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierbce
drukuj

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Zgodnie z § 34 ust.10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1911) informujemy, że sprawozdania finansowe naszej placówki opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pilicy www.zeaspilica.e-bip.org.pl, w zakładce sprawozdania finansowe.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Ewa Karpała
Odpowiada:Ewa Karpała
Wytworzył:Ewa Karpała
Data ostatniej zmiany:2019-05-06 13:12:56

Archiwum

Data Autor
2014-04-14 13:05 Marta Żak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 495