Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierbce
drukuj

PRZYJMOWANIE, ZAŁATWIANIE SPRAW

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW


  • skargi i wnioski można składać u dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wierbce w czwartek w godz. 12.00 - 13.00;
  • skargi i wnioski można składać pisemnie lub ustnie;
  • na podstawie skargi lub wniosku o charakterze ustnym dyrektor sporządza notatkę podpisaną przez zainteresowanych;
  • skarga lub wniosek musi być podpisany - anonimów nie rozpatruje się;
  • skargi i wnioski składa się za pośrednictwem sekretariatu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wierbce;
  • uczniowie, rodzice i nauczyciele informują o kwestiach spornych lub problematycznych wychowawcę klasy lub dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego;
  • dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego rozpatruje skargę lub wniosek niezwłocznie, w zależności od ich charakteru udziela ustnej lub pisemnej odpowiedzi.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Ewa Karpała
Odpowiada:Ewa Karpała
Wytworzył:Ewa Karpała
Data ostatniej zmiany:2017-11-10 13:21:53

Archiwum

Data Autor
2012-03-05 09:18 Marta Żak zobacz
2012-03-02 13:00 Marta Żak zobacz
2012-03-02 12:53 Marta Żak zobacz
2012-03-02 12:28 Marta Żak zobacz
2012-02-28 09:33 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1019