Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa
drukuj

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pimbp.pl

 • Strona internetowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej została założona w roku 2002
 • Ostatniej istotnej aktualizacji strony dokonano 23.09.2020 r.
 1. Status pod względem zgodności z ustawą
 2. Treści niedostępne
 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.
 1. Obecna strona nie jest dostępna w pełni dla osób niepełnosprawnych, brakuje w niej między innymi dostosowania do urządzeń mobilnych, możliwości zmiany rozmiaru czcionki oraz kontrastu. W chwili obecnej trwają prace z wiązane z utworzeniem nowej strony internetowej zgodnej częściowo z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
   o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ukończenie nowej strony internetowej planowane jest na grudzień 2022 roku.
 2. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia 1.09.2020 r.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: 23.09.2020 r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny
 1. Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Kaźmirek
 • e-mail: admin@pimbp.pl
 • telefon: 56 6756133 wew. 33
 1. Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 1. Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 1. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 2. Skargi i odwołania
 3. Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • 1) adres: Chełmża ul. Rynek 4, 87-140 Chełmża
 • 2) e-mail: dyrektor@pimbp.pl
 • 3) telefon: 56 6756133 wew. 32
 1. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/pl
 2. Dostępność architektoniczna
  1. Biblioteka główna, ul. Rynek 4
   • wejście główne dostępne jest zarówno dla osób pełnosprawnych
   • korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody wyposażone w poręcze.
   • brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
   • informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
   • w bibliotece nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line
  2. Filia dla Dzieci i Młodzieży, Chełmżyński Ośrodek Kultury, ul. Bydgoska 7
   • wejście główne dostępne jest zarówno dla osób pełnosprawnych
   • korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody wyposażone w poręcze.
   • brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
   • informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
   • w bibliotece nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line

           3.Punkt Informacji Turystycznej ul. Tumska 12

                     1) wejście główne dostępne jest zarówno dla osób pełnosprawnych
                     2) brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
             
        3) w punkcie nie ma tłumacza migowego, ani możliwości skorzystania z tłumacza on-line

Osoby odpowiedzialne

Autor:Maciej Kaźmirek
Odpowiada:Maciej Kaźmirek
Wytworzył:Maciej Kaźmirek
Data ostatniej zmiany:2020-09-24 09:05:39

Archiwum

Data Autor
2020-09-24 09:04 Maciej Kaźmirek zobacz
2020-09-24 09:04 Maciej Kaźmirek zobacz
2018-05-24 09:06 Maciej Kaźmirek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 151