Biuletyn Informacji Publicznej
Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli
drukuj

Organizacja

Procedury postępowania w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lesznowoli wraz z jej filiami.


l. Wypożyczanie i zwrot zbiorów bibliotecznych:
a) Podczas przyjmowania zwrotów i wypożyczania zbiorów biblioteki obowiązuje zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcja rąk;
b) Bibliotekarz zobowiązany jest do dezynfekcji zwrotów oraz blatu;
c) Zwroty podlegają obowiązkowej 3-dniowej kwarantannie;
d) Obowiqzkowe jest zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m;
e) Wprowadza się przerwy w trakcie otwarcia bibliotek w celu wietrzenia pomieszczeri, dezynfekcj i blatów, podłó i klamek oraz powierzchni plaskich;
f) Zawiesza się wolny dostęp do księgozbioru i czytelni;
g) Zamawianie/rezerwacja zbiorów możliwa jest poprzez kontakt telefoniczny, mailowy a także poprzez stronę www.bp-lesznowola.pl (katalog książk);
h) Czytelnicy mają możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów (telefonicznie lub mailowo):
i) Zaleca się utrzymywanie kontaktu z czytelnikami poprzez Intemet (strona www biblioteki, media społecznościowe, komunikatory, telefon);
j) Dostępnosć drukowania dokumentów możliwa jest wyłącznie po uprzednim przesłaniu dokumentów na adres biblioteki: biblioteka@bp-lesznowola.pl, lazy@bplesznowola.pl, mrokow@bp-lesznowola.pl, mysiadlo@bp-lesznowola.pl;
k) Wprowadza sig uslugę ,,książka na telefon" dla osób z deficytem ruchowym
i niepełnosprawnych (dowóz książek musi odbywać się z zachowaniem rygorów sanitarnych);
l) Zawiesza się organizację imprez, spotkań i zebrań (zgromadzeń publicznych);
m) Wprowadza sie formę on-line w celu upowszechniania książki, czyelnictwa
i promocji bibliotek;

2. Placówki biblioteczne będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach
11.00 - 18.00. Biblioteka w Mysiadle czynna w sobotę w godz. 9.00-13.00
3. Dane adresowe i kontakt:
- Biblioteka Główna w Magdalence, ul. Lipowa 28, tel. 22 736 19 34 biblioteka@bp-lesznowola.pl, dyrektor@bplesznowola.pl
- Filia w Łazach, ul. Łączności 2G, tel.22 757 73 78 lazy@bp-lesznowola.pl
- Filia w Mrokowie, ul. Rejonowa 44, tel.22 756 16 64 mrokow@bp-lesznowola.pl
- Filia w Mysiadle, ul. Topolowa 2, tel.690 131 091 mysiadlo@bp-lesznowola.pl

Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 22 października 2020 roku

Zarządzenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli
z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Procedur postępowania w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i zapobiegania rozprzestrzeniania się w bibliotekach wirusa SARS-CoV-2

Osoby odpowiedzialne

Autor:Magdalena Barańska
Odpowiada:Magdalena Barańska
Wytworzył:Magdalena Barańska
Data ostatniej zmiany:2021-07-05 16:31:44

Archiwum

Data Autor
2020-10-23 19:27 Magdalena Barańska zobacz
2020-10-23 19:20 Magdalena Barańska zobacz
2020-10-23 19:04 Magdalena Barańska zobacz
2020-09-25 12:02 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 544