Biuletyn Informacji Publicznej
Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli
drukuj

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej  w Lesznowoli.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • – zdjęcia nie posiadają opisów meta,
 • – część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

 • – mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Barańska.
 • E-mail: dyrektor@bp-lesznowola.pl
 • Telefon: 227361934

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800676676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.Budynek: Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli ul. Lipowa 28, 05-506 Magdalenka.

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Lipowej od parkingu
 • Do wejścia prowadzą schody i podjazd (zlokalizowany z frontu budynku).
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek ma dostęp dla osób na wózkach.
 • Biblioteka znajduje się na piętrze.
 • W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 1. Budynek: Biblioteka w Łazach filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli ul. Łączności 2g, 05-506 Łazy.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście  - od ulicy Łączności z tyłu budynku.
 • Wejście ma próg i stopnie.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek nie ma dostępu dla osób na wózkach.
 • Biblioteka znajduje się na 1 piętrze.
 • W budynku nie ma windy.
 • W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 1. Budynek: Biblioteka w Mrokowie filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli ul. Rejonowa 44, 05-552 Mroków.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście  - od ulicy Rejonowej bezpośrednio od parkingu.
 • Wejście nie ma progu i stopni.
 • Do wejścia prowadzą schody i podjazd (zlokalizowany z frontu budynku).
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek ma dostęp dla osób na wózkach.
 • W budynku znajduje się pochylnia.
 • W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 1. Budynek: Biblioteka w Mysiadle filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli ul. Topolowa 2, 05-500 Mysiadło.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście  - od ulicy bezpośrednio od parkingu.
 • Wejście nie ma progu i stopni.
 • Do wejścia prowadzi chodnik z podjazdem.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek ma dostęp dla osób na wózkach.
 • W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Magdalena Barańska
Odpowiada:Magdalena Barańska
Wytworzył:Katarzyna Papiernik
Data ostatniej zmiany:2021-07-06 15:58:13

Archiwum

Data Autor
2021-07-06 15:57 Magdalena Barańska zobacz
2020-10-12 11:54 Magdalena Barańska zobacz
2020-10-12 10:57 Magdalena Barańska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 501