drukuj

Regulamin zwiedzania

        Regulamin zwiedzania

Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie

 

1. Muzeum przy Pl. Mickiewicza 43 jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do soboty (od godz.11.00 do 16.00 – wejście tylko o pełnych godzinach), natomiast przy ul. Zamkowej 12 Muzeum jest czynne we wtorki, środy i soboty w godzinach 10.00 – 17.00, czwartek – piątek w godzinach 9.00 – 17.00 oraz w niedziele w godzinach 10.00 – 15.00.

2. Muzeum jest udostępnione dla grup zorganizowanych (od 10 do 50 osób) jak również dla zwiedzania indywidualnego.

4. Wstęp do Muzeum przy Pl. Mickiewicza 43 jest płatny. Bilety można nabyć w kasie Muzeum w cenach: normalny – 6 zł, ulgowy – 3 zł. Wstęp do Muzeum przy ul. Zamkowej 12 jest bezpłatny –  bilety do obowiązkowego odbioru.

5. Za oprowadzanie grup przez przewodnika, Muzeum przy Pl. Mickiewicza 43 pobiera opłatę w wysokości 60 zł. Opłata ta jest płatna jednorazowo przed rozpoczęciem zwiedzania i obowiązuje dla grup za każde 25 osób (bez względu na liczbę osób i ich wiek), natomiast przewodnik w Muzeum przy ul. Zamkowej 12 jest bezpłatny.

5. Po Muzeum oprowadzają wyłącznie osoby upoważnione przez Dyrektora.

6. Ulga za wstęp do Muzeum przysługuje:

- uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie;

- emerytom, rencistom, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami.

7. Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:

- pracownikom muzeów państwowych i samorządowych,

- dzieciom do lat 7,

- żołnierzom i kombatantom.

8. Dokumenty potwierdzające uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum:

- legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;

- legitymacje emeryta – rencisty;

- legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

- zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;

- legitymacje muzealnicze lub członkowskie SMP.

9. Czas zwiedzania z przewodnikiem to ok. 50 minut.

10. Dyrektor może zarządzić zamknięcie Muzeum w dni regulaminowo otwarte ze względów organizacyjnych.

11. Przed wejściem do sal wystawowych należy pozostawić w szatni okrycia wierzchnie, bagaże, parasole itp.

12. Dzieci do lat 14 mogą zwiedzać Muzeum tylko pod opieką dorosłych.

13. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za zachowania podopiecznych oraz szkody będące wynikiem celowych uszkodzeń lub zniszczeń eksponatów, urządzeń lub innych elementów znajdujących się w obiekcie.

14. W Muzeum dozwolone jest robienie zdjęć i filmowania z wyjątkiem używania statywu lub lampy błyskowej, jakakolwiek eksploatacja uzyskanych fotografii lub filmów możliwa jest jedynie po spełnieniu wymagań przewidzianych w przepisach prawa autorskiego. Zwiedzający przyjmuje do wiadomości, że ekspozycja Muzeum jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego a niniejszy regulamin nie reguluje jakichkolwiek licencji na rzecz zwiedzającego.

15. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Muzeum.

16. Zabrania się utrudniania pracownikom Muzeum wykonywania ich obowiązków służbowych, jak również utrudniania funkcjonowania Muzeum w inny sposób.

17. Muzeum zastrzega sobie prawo wyłączenia ze zwiedzania części sal ekspozycyjnych obiektu lub eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

18. W Muzeum obowiązuje zakaz:

- dotykania ekranów projekcyjnych;

- palenia tytoniu oraz e-papierosów;

- przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających;

- wprowadzania zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników;

- wchodzenia z lodami, napojami czy spożywania posiłków itp.;

- wchodzenia do pomieszczeń nieprzeznaczonych do zwiedzania;

- przenoszenia eksponatów i elementów wyposażenia Muzeum  poza miejsce ich ekspozycji;

- dotykania odgrodzonych taśmą eksponatów;

- biegania;

- głośnego zachowywania się.

19. Wszelkich informacji udzielają dyżurujący pracownicy Muzeum.

20. W przypadku ogłoszenia alarmu, np. pożarowego, zwiedzający zobowiązani są do natychmiastowego opuszczenia Muzeum wskazanymi wejściami i do podporządkowania się poleceniom osób kierujących akcją ewakuacyjną.

21. Skargi i wnioski należy kierować do Dyrektora Muzeum bezpośrednio, listownie luba drogą e-mailową.

22. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad zachowania w miejscach publicznych, osoby winne podlegają odpowiedzialności karnej.

 

Prosimy o stosowanie się do Regulaminu, życzymy przyjemnego zwiedzania

   Dyrektor i pracownicy Muzeum

Osoby odpowiedzialne

Autor:mbartkowska
Odpowiada:mbartkowska
Wytworzył:mbartkowska
Data ostatniej zmiany:2018-11-05 11:36:08

Archiwum

Data Autor
2018-11-05 11:32 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 140