drukuj

Aktualności

Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie ogłasza konkurs na logo Muzeum Pogranicza w Działdowie. Wszystkie szczegóły w Regulaminie.

 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

Muzeum Pogranicza w Działdowie

(Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie)

 

 1. Organizator konkursu
 2. Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie.
 3. Cel i przedmiot konkursu
 4. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Muzeum Pogranicza w Działdowie – nowej nazwy Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie.
 5. Logo wykorzystywane będzie przez muzeum do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
 6. Konkurs trwa od 07.05.2019 r. do 31.05.2019 r.

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni, którzy ukończyli 18 lat.
 2. Projekty konkursowe mogą być zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 5. Zwycięstwo w konkursie jest jednoznaczne z przeniesieniem majątkowych praw autorskich na rzecz Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie w zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie.
 6. Biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na możliwość opublikowania prac konkursowych .
 7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 

 1. Forma prezentacji pracy konkursowej
 2. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki itp.
 3. Projekt należy wykonać korzystając z komputerowych programów graficznych. Do konkursu należy nadesłać wyeksportowany plik w formacie .png z przezroczystym tłem.
 4. Zwycięzca jest zobowiązany do przesłania dodatkowo pliku źródłowego z programu, w którym logo powstało.
 5. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;

- być czytelne i łatwe do zapamiętania,

- być łatwo identyfikowane z Muzeum,

- wzbudzać pozytywne emocje,

- składać się z logotypu (stylizacji literowej) z elementami graficznymi będącymi symbolem.

 1. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
 2. Projekt należy złożyć podając:

 - imię i nazwisko,

 - telefon kontaktowy

 1. Miejsce i termin składania prac konkursowych
 2. Projekty należy składać do dnia 31.05.2019 r. na adres e-mailowy: impk@dzialdowo.pl w załączonym pliku lub na płycie CD/DVD do Muzeum, ul. Zamkowa 12, II piętro.
 3. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 

 1. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z danymi Muzeum,

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

3) czytelność i funkcjonalność projektu,

4) estetyka wykonania projektu.

 

VII. Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

 1. Dyrektor Muzeum
 2. Dwóch pracowników Muzeum
 3. Dwóch Reprezentantów Organizatora
 4. Dwóch reprezentantów Rady Muzeum.

 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda pieniężna w kwocie 500 zł.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego z projektów.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone do 7.06.2019 r.
 5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie, Facebook’u Muzeum oraz BIP Muzeum.

Osoby odpowiedzialne

Autor:mbartkowska
Odpowiada:mbartkowska
Wytworzył:mbartkowska
Data ostatniej zmiany:2019-05-10 11:38:47

Archiwum

Data Autor
2019-05-07 11:45 mbartkowska zobacz
2019-05-07 11:45 mbartkowska zobacz
2019-05-07 11:42 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 89