Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
drukuj

Uchwały

Uchwała Nr XXXIII/234/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Kętrzyn na lata 2021-2026


Uchwała Nr XXXIII/235/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Kętrzyn na lata 2021-2023


Posiłek w szkole i w domu


Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze


Strategia rozwiązywania problemów społecznych


Uchwała Nr XXVI/217/92 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26.02.1992 r. o powołaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie


Uchwała Nr LXXI/440/06 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29.06.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Paulina Fabiszewska
Odpowiada:Paulina Fabiszewska
Wytworzył:Radosław Kliszewicz
Data ostatniej zmiany:2024-04-12 11:32:43

Archiwum

Data Autor
2023-03-20 13:15 Radosław Kliszewicz zobacz
2017-01-18 11:56 Radosław Kliszewicz zobacz
2017-01-18 11:55 Radosław Kliszewicz zobacz
2014-05-19 14:17 Radosław Kliszewicz zobacz
2014-05-12 09:03 Radosław Kliszewicz zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1078