Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
drukuj

Świadczenie usług opiekuńczych 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie ogłasza przetarg nieograniczony na: „Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkana na terenie miasta Kętrzyn od 01.02.2018r. do 30.11.2018r.”


02.01.2018 r. Zawiadomienie o wyborze oferty

29.12.2017 r. Informacja z otwarcia ofert

18.12.2017 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

14.12.2017 r. Ogłoszenie

 

Data publikacji: 18.12.2017 r.
Termin składania ofert: 29.12.2017 r. godz. 10.00

 

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenia z art. 22 ust. 1

Załącznik nr 4 – oświadczenieo przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – wykaz usług zrealizowanych

Załącznik nr 6 – wykaz osób będących wykonywać zamówienie

Załącznik nr 7 – wzór umowy wraz z kartą pracy

Załącznik nr 8 – zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 1 do umowy – Kontrolka czasu pracy opiekunki domowej

 

 

Data publikacji: 14.12.2017 r.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenia z art. 22 ust. 1

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – oświadczenieo przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – wykaz usług zrealizowanych

Załącznik nr 6 – wykaz osób będących wykonywać zamówienie

Załącznik nr 7 – wzór umowy wraz z kartą pracy

Załącznik nr 8 – zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 1 do umowy – Kontrolka czasu pracy opiekunki domowej

Osoby odpowiedzialne

Autor:Joanna Kuśmierczuk
Odpowiada:Radosław Kliszewicz
Wytworzył:Radosław Kliszewicz
Data ostatniej zmiany:2018-10-29 12:19:23

Archiwum

Data Autor
2018-10-29 12:17 Joanna Kuśmierczuk zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 455