Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie
drukuj

Ogłoszenie 1/2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Ogłasza nabór na realizatorów wykonywania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r. w trybie umowy zlecenia w ramach następującego obszaru priorytetowego:

Realizowanie programów z zakresu profilaktycznych uzależnień, promocji zdrowia na poziomie uniwersalnym, selektywnym oraz wskazującym w tym profilaktycznej działalności informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnień behawioralnych w szczególności dla dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Miasta Ostróda.

Szczegółowy opis zadania:

Realizowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia na poziomach: profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej, w tym:

  • programów o potwierdzonej skuteczności, które zostały ujęte w bazie programów rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego (programyrekomendowane.pl),
  • realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, które nie znajdują się w bazie programów rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, ale spełniające standardy profilaktyki opartej na naukowych podstawach i wykorzystują przede wszystkim wiodące strategie profilaktyczne.
  • programów informacyjno-edukacyjnych,
  • programów środowiskowych i programów adresowanych do tzw. grup ryzyka,
  • programów socjoterapeutycznych oraz innych programów zawierających elementy terapii,

*Wszystkie powyżej wymienione działania powinny w miarę możliwości mieć charakter cykliczny, być skierowane do stałej grupy odbiorców i spełniać standardy jakości programów profilaktycznych.

  1. Termin realizacji zadań

Termin realizacji zadań od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2024 r. 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Adam Just
Odpowiada:Ewa Zarycińska
Wytworzył:Andrzej Grendziński
Data ostatniej zmiany:2024-02-05 11:52:25

Archiwum

Data Autor
2024-02-05 11:48 Ewa Zarycińska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 532