Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola
drukuj

Zarządzenia Dyrektora Muzeum

Zarządzenie nr 9/2024

Zarządzenie nr 9/2024
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola w sprawie dnia bez opłat za wstęp do Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola i filii Skansenu Lokomotyw i Urządzeń Technicznych.

Zarządzenie nr 8/2024

ZARZĄDZENIE NR 8 2024 dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola w sprawie wzorów dokumentów stosowanych związku z procedurami dotyczącymi zasad przyjmowania i przechowywania zbiorów archeologicznych

Zarządzenie nr 6/2024

Zarządzenie nr 6/2024
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola w sprawie wprowadzenia regulaminów konkursów realizowanych przez Muzeum w 2024 r.

Zarządzenie 5/2024

Zarządzenie 5/2024
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 20.02.2024 w sprawie wprowadzenia Regulaminu lekcji i warsztatów muzealnych realizowanych w Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola wraz z filią Skansen Lokomotyw i Urządzeń Technicznych.

Zarządzenie nr 4/2024

Zarządzenie nr 4/2024 Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 23.01.2024 roku w sprawie wprowadzenia stawek opłat pobieranych za zwiedzanie udostępnionych wystaw stałych i czasowych, lekcji i warsztatów muzealnych, innych usług świadczonych przez muzeum oraz osób, którym przysługuje ulga lub całkowite zwolnienie z opłat pobieranych za zwiedzanie ekspozycji muzealnych.

Zarządzenie 3/2024

Zarządzenie nr 3/2024
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 1 stycznia 2024 w sprawie wprowadzenia planu wydarzeń muzealnych na 2024 rok

Zarządzenie nr 2/2024

Zarządzenie nr 2/2024 Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola w sprawie wprowadzenia Planu Finansowego Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola na rok 2024 r.

Zarządzenie nr 1/2024

Zarządzenie 1/2024 Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 03 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

Zarządzenie nr 10/2023

Zarządzenie 10/2023 Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie godzin otwarcia Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola w dniach 22, 24 i 31 grudnia 2023 r.

Zarządzenie nr 9/2023

Zarządzenie nr 9/2023 w sprawie udzielenia w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

Zarzadzenie nr 8/2023

Zarządzenie nr 8/2023
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 11 października 2023 w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępowania Dyrektora podczas jego nieobecności.

Zarządzenie nr 7/2023

Zarządzenie nr 7/2023
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie godzin otwarcia Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola wraz z filią w dniach 14 i 15 sierpnia 2023 r.

Zarzadzenie 6/2023

Zarządzenie nr 6/2023
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 11.07.2023 w sprawie powołania zespołu d/s ewidencjonowania zbiorów muzealnych

Zarządzenie 5/2023

Zarządzenie 5/2023
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej ds. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

Zarządzenie 1/KF/2023

Zarządzenie nr 1/KF/2023
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z 4 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia korekty do planu finansowego na 2023 r.

Zarządzenie nr 4/2023

Zarządzenie nr 4/2023
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola Regulaminu Pracy

Zarządzenie nr 3/2023

Zarządzenie nr 3/2023 z 4 maja 2023 r.
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola: Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów.
Autor:
Tomasz Polkowski
Odpowiada:
Tomasz Polkowski
Wytworzył:
Tomasz Polkowski
Opublikował:
Tomasz Polkowski
Data:
2023-05-08

Zarządzenie nr 2/2023

Zarządzenie nr 3/2023
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia standardów kontroli zarządczej w Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola

Zarządzenie nr 1/2023

Zarządzenie 1/2023 Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia stawek opłat pobieranych za zwiedzanie udostępnionych wystaw stałych i czasowych, lekcji i warsztatów muzealnych, innych usług świadczonych przez muzeum oraz osób, którym przysługuje ulga lub całkowite zwolnienie z opłat pobieranych za zwiedzanie ekspozycji muzealnych.

Zarządzenie 1/F/2023

Zarządzenie 1/F/2023
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 1 stycznia 2023 w sprawie wprowadzenia Planu Finansowego na rok 2023

Zarządzenie nr 8/2022

Zarządzenie nr 8/2022
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia korekty planu finansowego Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola na 2022 r.
Autor:
Tomasz Polkowski
Odpowiada:
Tomasz Polkowski
Wytworzył:
Tomasz Polkowski
Opublikował:
Tomasz Polkowski
Data:
2022-11-28
Autor:
Tomasz Polkowski
Odpowiada:
Tomasz Polkowski
Wytworzył:
Tomasz Polkowski
Opublikował:
Tomasz Polkowski
Data:
2022-11-28

Zarządzenie 7/2022

Zarządzenie nr 7/2022
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie godzin otwarcia Muzeum wraz z filią w dniach 23 i 30 grudnia 2022 r.
Autor:
Tomasz Polkowski
Odpowiada:
Tomasz Polkowski
Wytworzył:
Tomasz Polkowski
Opublikował:
Tomasz Polkowski
Data:
2022-12-22

Zarządzenie 6/Z/2022

Zarządzenie 6/Z/2023
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola w sprawie zmiany Zarządzenia 5/K/2021 Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

Zarządzenie 6/K/2022

Zarządzenie 6/K/2023
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola w sprawie zmiany zarządzenia 13/2021 Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

Zarządzenie 6/2022

Zarządzenie 6/2022
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 9 marca 2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji spotkań lub innych wydarzeń na terenie Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola przez osoby fizyczne, organizacje społeczne i pozostałe organizacje oraz instytucje niepowiązane bezpośrednio z Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

Zarządzenie nr 5/2022

Zarządzenie 5/2022
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z 8 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia korekty planu finansowego Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola na rok 2022.

Zarządzenie nr 4/2022

Zarządzenie 4/2022
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola w sprawie wprowadzenia planu pracy muzeum na rok 2022

Zarządzenie nr 3/2022

Zarządzenie 3/2022
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola w sprawie wprowadzenia planu finansowego Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola na 2022 rok

Zarządzenie nr 2/2022

Zarządzenie nr 2/2022
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu VIII edycji konkursu "Rodzinne Historie - edycja specjalna pn. Rozmowa łączy pokolenia"

Zarządzenie nr 1/2022

Zarządzenie nr 1/2022
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola zmieniające zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

Zarządzenie 14/2021

Zarządzenie 14/2023 Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola zmieniające Zarządzenie 8/2021 odnośnie wprowadzenia załącznika nr 1 do Polityki Rachunkowości Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

Zarządzenie 13/2021

Zarządzenie 13/2021
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2019 Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy MHMZW

Zarządzenie 12/F/2021

Zarządzenie 12/F/2021
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie korekty planu finansowego Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola na rok 2021.

Zarządzenie 11/2021

Zarządzenie 11/2021
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola w sprawie udzielenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dniu wyznaczonym jako wolny w pięciodniowym przeciętnie tygodniu pracy i tymczasowych godzin pracy

Zarządzenie 10/2021

Zarządzenie 10/2021
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola w sprawie udzielenia dnia wolnego w zamian zamian za święto przypadające w dniu wyznaczonym jako wolny w pięciodniowym przeciętnie tygodniu pracy.

Zarządzenie 9/2021

Zarządzenie nr 9/2021
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zamknięcia placówki w dniu 11 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 8/2021

Zarządzenie nr 8/2021
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Muzeum.
Autor:
Tomasz Polkowski
Odpowiada:
Tomasz Polkowski
Wytworzył:
Tomasz Polkowski
Opublikował:
Tomasz Polkowski
Data:
2021-05-17
Autor:
Teresa Barczewska
Odpowiada:
Teresa Barczewska
Wytworzył:
Tomasz Polkowski
Opublikował:
Tomasz Polkowski
Data:
2021-05-17
Autor:
Tomasz Polkowski
Odpowiada:
Tomasz Polkowski
Wytworzył:
Tomasz Polkowski
Opublikował:
Tomasz Polkowski
Data:
2022-01-12

Zarządzenie nr 7/2021

Zarządzenie nr 7/2021
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie istotnych zasad zwiedzania wystaw stałych i czasowych oraz ekspozycji znajdujących się na wolnym powietrzu zarządzanych przez Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola od 7 maja do 5 czerwca 2021 roku.

Zarządzenie nr 6/2021

Zarządzenie nr 6/2021
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 4 maja 2021 w sprawie istotnych zasad zwiedzania wystaw stałych i czasowych oraz ekspozycji znajdujących się na wolnym powietrzu zarządzanych przez Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola

Zarządzenie nr 5/2021

Zarządzenie nr 5/2021
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do wartości mniejszej niż 130 000 zł

Zarządzenie nr 4/2021

Zarządzenie 4/2021
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie tymczasowej organizacji pracy Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola wraz z filią Skansenem Lokomotyw i Urządzeń Technicznych w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19 i czasowym ograniczeniem dostępności placówek dla zwiedzających.

Zarządzenie nr 3/2021

Zarządzenie nr 3 3/2020
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK oraz dobrowolnego do nich przystąpienia

Zarządzenie nr 2/2021

Zarządzenie nr 2/2021
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ograniczenia pracy Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola w dniach 20 marca-9 kwietnia br. spowodowanego sytuacją epidemiczną na terenie RP

Zarządzenie nr 1/2021

Zarządzenie nr 1/2021
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 9 marca 2021 w sprawie powołania zespołu do spraw ewidencjonowania zbiorów muzealnych
Autor:
Tomasz Polkowski
Odpowiada:
Tomasz Polkowski
Wytworzył:
Tomasz Polkowski
Opublikował:
Tomasz Polkowski
Data:
2021-03-09
Autor:
Tomasz Polkowski
Odpowiada:
Tomasz Polkowski
Wytworzył:
Tomasz Polkowski
Opublikował:
Tomasz Polkowski
Data:
2021-03-09

Zarządzenie nr 10/2020

Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników zatrudnionych w placówce w okresie 24 i 31 grudnia 2020 r.

Zarządzenie nr 9/2020

Zarządzenie nr 9/2020
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola

Zarządzenie nr 8/2020

Zarządzenie nr 8/2020
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z 9 listopada 2020 roku w sprawie tymczasowej organizacji pracy Muzeum w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 listopada 2020 Dz.U. 2020 poz.1972

Zarządzenie nr 7/2020

Zarządzenie 7/2020
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z 6 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania muzeum w stanie zagrożenia epidemicznego wraz załącznikami
Autor:
Tomasz Polkowski
Odpowiada:
Tomasz Polkowski
Wytworzył:
Tomasz Polkowski
Opublikował:
Tomasz Polkowski
Data:
2020-08-06

Zarządzenie 6/2020

Zarządzenie Nr 6/2020
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 30 czerwca 2020 roku zmieniające Zarządzenie nr 9/2014 z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie zasad udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro w Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola

Zarządzenie nr 5/2020

Zarządzenie Nr 5/2020
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 29 czerwca 2020 roku zmieniające Zarządzenie nr 7/2014 z dnia 05 maja 2014 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów

Zarządzenie nr 4/2020

Zarządzenie nr 4/2020
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie odwołania Zarządzenia nr 3/2020 Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola i wprowadzenia Tymczasowego Regulaminu Zwiedzania Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola wraz z filia Skansen Lokomotyw i Urządzeń Technicznych.

Zarządzenie nr 3/2020

Zarządzenie nr 3/2020
Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie godzin otwarcia instytucji dla zwiedzających i interesantów w dniach od 12.03.2020 do odwołania

Osoby odpowiedzialne

Autor:Tomasz Polkowski
Odpowiada:Tomasz Polkowski
Wytworzył:Tomasz Polkowski
Data ostatniej zmiany:2024-06-19 13:12:41

Archiwum

Data Autor
2024-05-29 12:56 Tomasz Polkowski zobacz
2024-05-09 18:58 Tomasz Polkowski zobacz
2024-04-26 15:36 Tomasz Polkowski zobacz
2024-04-26 15:36 Tomasz Polkowski zobacz
2024-04-10 17:49 Tomasz Polkowski zobacz
2024-04-10 17:48 Tomasz Polkowski zobacz
2024-03-29 18:49 Tomasz Polkowski zobacz
2024-03-29 18:48 Tomasz Polkowski zobacz
2024-02-20 15:37 Tomasz Polkowski zobacz
2024-02-20 15:36 Tomasz Polkowski zobacz
2024-01-26 12:18 Tomasz Polkowski zobacz
2024-01-25 13:27 Tomasz Polkowski zobacz
2024-01-23 16:56 Tomasz Polkowski zobacz
2024-01-23 16:55 Tomasz Polkowski zobacz
2024-01-03 18:46 Tomasz Polkowski zobacz
2023-12-22 14:16 Tomasz Polkowski zobacz
2023-12-22 14:16 Tomasz Polkowski zobacz
2023-10-19 18:39 Tomasz Polkowski zobacz
2023-10-11 15:43 Tomasz Polkowski zobacz
2023-10-11 15:40 Tomasz Polkowski zobacz
2023-10-11 15:36 Tomasz Polkowski zobacz
2023-08-24 12:24 Tomasz Polkowski zobacz
2023-08-11 18:10 Tomasz Polkowski zobacz
2023-07-17 19:29 Tomasz Polkowski zobacz
2023-07-11 15:23 Tomasz Polkowski zobacz
2023-07-11 15:21 Tomasz Polkowski zobacz
2023-07-11 15:13 Tomasz Polkowski zobacz
2023-07-11 14:30 Tomasz Polkowski zobacz
2023-07-06 19:36 Tomasz Polkowski zobacz
2023-07-05 18:48 Tomasz Polkowski zobacz
2023-07-04 19:04 Tomasz Polkowski zobacz
2023-07-04 18:45 Tomasz Polkowski zobacz
2023-07-03 18:45 Tomasz Polkowski zobacz
2023-07-03 18:35 Tomasz Polkowski zobacz
2023-06-30 15:46 Tomasz Polkowski zobacz
2023-06-30 15:45 Tomasz Polkowski zobacz
2023-06-29 17:55 Tomasz Polkowski zobacz
2023-06-29 17:54 Tomasz Polkowski zobacz
2023-04-03 18:24 Tomasz Polkowski zobacz
2023-04-03 18:23 Tomasz Polkowski zobacz
2022-12-29 18:49 Tomasz Polkowski zobacz
2022-12-29 18:48 Tomasz Polkowski zobacz
2022-12-22 18:26 Tomasz Polkowski zobacz
2022-07-21 19:30 Tomasz Polkowski zobacz
2022-03-09 18:54 Tomasz Polkowski zobacz
2022-03-03 17:19 Tomasz Polkowski zobacz
2022-03-03 17:18 Tomasz Polkowski zobacz
2022-03-03 17:16 Tomasz Polkowski zobacz
2022-01-26 14:01 Tomasz Polkowski zobacz
2022-01-20 17:07 Tomasz Polkowski zobacz
2022-01-20 17:06 Tomasz Polkowski zobacz
2022-01-20 16:59 Tomasz Polkowski zobacz
2022-01-17 12:50 Tomasz Polkowski zobacz
2022-01-12 19:31 Tomasz Polkowski zobacz
2022-01-12 19:28 Tomasz Polkowski zobacz
2022-01-12 10:59 Tomasz Polkowski zobacz
2022-01-12 10:56 Tomasz Polkowski zobacz
2022-01-11 18:31 Tomasz Polkowski zobacz
2021-12-30 18:43 Tomasz Polkowski zobacz
2021-12-20 17:42 Tomasz Polkowski zobacz
2021-12-20 17:41 Tomasz Polkowski zobacz
2021-11-10 17:39 Tomasz Polkowski zobacz
2021-05-27 17:20 Tomasz Polkowski zobacz
2021-05-27 16:58 Tomasz Polkowski zobacz
2021-05-27 16:56 Tomasz Polkowski zobacz
2021-05-25 19:27 Tomasz Polkowski zobacz
2021-05-25 19:25 Tomasz Polkowski zobacz
2021-05-25 19:24 Tomasz Polkowski zobacz
2021-05-25 19:23 Tomasz Polkowski zobacz
2021-05-07 17:48 Tomasz Polkowski zobacz
2021-05-07 17:46 Tomasz Polkowski zobacz
2021-05-04 19:41 Tomasz Polkowski zobacz
2021-05-04 19:39 Tomasz Polkowski zobacz
2021-04-26 16:48 Tomasz Polkowski zobacz
2021-04-20 20:09 Tomasz Polkowski zobacz
2021-04-20 20:01 Tomasz Polkowski zobacz
2021-04-12 20:44 Tomasz Polkowski zobacz
2021-04-12 20:43 Tomasz Polkowski zobacz
2021-04-02 19:35 Tomasz Polkowski zobacz
2021-04-02 19:33 Tomasz Polkowski zobacz
2021-03-19 17:30 Tomasz Polkowski zobacz
2021-03-19 16:57 Tomasz Polkowski zobacz
2021-03-19 16:55 Tomasz Polkowski zobacz
2021-03-09 19:17 Tomasz Polkowski zobacz
2021-03-09 19:15 Tomasz Polkowski zobacz
2020-12-23 17:36 Tomasz Polkowski zobacz
2020-11-26 14:22 Tomasz Polkowski zobacz
2020-11-26 14:19 Tomasz Polkowski zobacz
2020-11-26 14:14 Tomasz Polkowski zobacz
2020-11-26 14:08 Tomasz Polkowski zobacz
2020-11-17 20:19 Tomasz Polkowski zobacz
2020-11-17 20:16 Tomasz Polkowski zobacz
2020-11-17 19:21 Tomasz Polkowski zobacz
2020-11-17 19:18 Tomasz Polkowski zobacz
2020-11-17 19:15 Tomasz Polkowski zobacz
2020-11-17 19:11 Tomasz Polkowski zobacz
2020-11-17 19:10 Tomasz Polkowski zobacz
2020-11-17 18:36 Tomasz Polkowski zobacz
2020-07-10 17:33 Tomasz Polkowski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2467