drukuj

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców, instytucji, zakładów Miasta Nowa Sól oraz gmin osciennych w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

Przedmiot działalności szczegółowo zawarty został w Akcie założycielskim Spółki i należą do nich głównie:

a)  pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),

b)  odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),

c)  gospodarowanie odpadami (38.11.Z, 39.00.Z),

d)  wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie budowy rurociągów przesyłowych i sieci (42.21.Z),

e)  wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Pozostały zakres przedmiotowy działalności wynikający z Aktu założycielskiego Spółki.


LP

KOD

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 1

 38.11.Z

zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

 2

 38.12.Z

zbieranie odpadów niebezpiecznych

 3

 38.21.Z

obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

 4

 38.22.Z

przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

 5

 39.00.Z

działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

 6

 96.03.Z

pogrzeby i działalność pokrewna

 7

 96.09.Z

pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 8

 38.32.Z

odzysk surowców z materiałów segregowanych

 9

 38.31.Z

demontaż wyrobów zużytych

 10

 35.11.Z

wytwarzanie energii elektrycznej

 11

 35.13.Z

dystrybucja energii elektrycznej

 12

 35.14.Z

handel energią elektryczną

 13

 35.21.Z

wytwarzanie paliw gazowych

 14

 35.22.Z

dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

 15

 35.23.Z

handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

 16

 35.30.Z

wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

 17

 42.21.Z

roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

 18

 42.22.Z

roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

 19

 42.99.Z

roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

 20

 43.99.Z

pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 21

43.22.Z

wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

 22

 43.29.Z

wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

 23

46.73.Z

sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

 24

46.75.Z

sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

 25

 46.77.Z

sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

 26

 46.90.Z

sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 27

 47.52.Z

sprzedaż detaliczna  drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 28

 93.13.Z

działalność obiektów służących poprawie fizycznej

 29

93.19.Z

pozostała działalność związana ze sportem

 30

93.21.Z

działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

 31

93.29.Z

pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 32

96.04.Z

działałność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 33

73.12.C

pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

 34

 73.12.D

pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

 35

 47.78.Z

sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

36

 49.41.Z

transport drogowy towarów

37

 77.32.Z

wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

 38

 77.39.Z

wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

 39

 71.11.Z

działalność w zakresie architektury

 40

71.12.Z

działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

 41

 71.20.A

badania i analizy związane z jakością żywności

 42

 71.20.B

pozostałe badania i analizy techniczne

 43

81.30.Z

działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

 44

01.11.Z

uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona z wyłączeniem ryżu

 45

16.29.Z

produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

 46

 68.20.Z

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 47

81.29.Z

pozostałe sprzątanie

 48

93.11.Z

działalność obiektów sportowych

 50

 93.12.Z

działalność klubów sportowych

 

USŁUGI DROGOWE

USŁUGI NA SIECI WOD-KAN

USŁUGI LABORATORYJNE

 • odtwarzanie nawierzchni jezdni asfaltowych,

 • odtwarzanie i budowa placów postojowych, chodników itp.,

 • wykopy ręczne i mehaniczne,

 • oznakowanie poziome i pionowe,

 • remonty infrastruktury drogowej:

 • mosty, przepusty, rowy

 • roboty budowlane oraz remontowe sieci wodno-kanalizacyjnej,

 • czyszczenie i udrażnianie sieci kanalizacyjnych i deszczowych,

 • usuwanie awarii na sieciach i instalacjach wodno-kanalizacyjnych,

 • montaż i wymiana wodomierzy i urządzeń pomiarowych

 • wykonujemy badania fizykochemiczne wody i ścieków

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anita Młynarczyk
Odpowiada:Piotr Małek
Wytworzył:Anita Młynarczyk
Data ostatniej zmiany:2018-01-24 10:54:28

Archiwum

Data Autor
2018-01-24 10:54 Anita Młynarczyk zobacz
2018-01-24 10:53 Anita Młynarczyk zobacz
2018-01-24 10:52 Anita Młynarczyk zobacz
2017-02-09 08:01 Anita Młynarczyk zobacz
2015-12-30 09:23 Anita Młynarczyk zobacz
2015-12-30 09:21 Anita Młynarczyk zobacz
2013-03-25 14:22 Anita Młynarczyk zobacz
2013-03-25 14:21 Anita Młynarczyk zobacz
2013-03-25 10:55 Piotr Małek zobacz
2012-07-30 15:17 Piotr Małek zobacz
2012-07-30 15:17 Piotr Małek zobacz
2010-11-22 15:47 Piotr Małek zobacz
2010-11-22 15:47 Piotr Małek zobacz
2010-11-22 15:46 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 687