Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie
drukuj

Obowiązek informacyjny

Informacja

o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). informuje, że:

Administrator danych: Administratorem danych osobowych jest Pani Alicja Grodowska kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie przy ul. Dworcowej 4. 11-130 Orneta, tel 55 242 43 58, www.pcprorneta.pl

Inspektor ochrony danych: Pan Paweł Waleńczuk ul. Dworcowa 4. 11-130 Orneta,
e-mail: iod@pcprorneta.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie danych osobowych odbywać sic będzie na podstawie zadań statutowych Jednostki. Szczegółowy opis podstaw prawnych znajduje się na odpowiednich stanowiskach pracowników „Centrum”.

Odbiorcy danych: dane osobowe mogą być przekazywane organom zewnętrznym
na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia.

Okres przechowywania danych osobowych: dane przechowywane są od 5 do 50 lat
w zależności od rodzaju sprawy.

Prawo dostępu do danych osobowych: Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia gdy nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane albo przewiduje
to przepis prawa oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych / przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie danych osobowych
jest wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkowało niezrealizowaniem usługi.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Paweł Waleńczuk
Odpowiada:Paweł Waleńczuk
Wytworzył:Paweł Waleńczuk
Data ostatniej zmiany:2018-05-29 09:38:28

Archiwum

Data Autor
2018-05-29 09:36 Paweł Waleńczuk zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 382