Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie
drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-11-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-11-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: kierownik Pani Alicja Grodowska.
 • E-mail: pcpr@powaitlidzbarski.pl
 • Telefon: 55 242 43 58

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie
ul. Dworcowa 4, 11-130 Orneta,

e-mail: pcpr@powiatlidzbarski.pl

telefon: 55 242 43 58

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście od głównej ulicy;
 2. wejście dostosowane do osób niepełnosprawnych;
 3.  parking przy budynku ogólnodostępny z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych;
 4. możliwość wstępu z psem asystującym;
 5. brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Pokój Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się na wprost od wejścia do budynku. Dalsze przejście nie jest zabezpieczone bramkami lub innymi barierami architektonicznymi, które mogłyby utrudniać przejazd osobie na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pozostałe pomieszczenia.

W budynku nie ma windy – osoby mające problem z poruszaniem się są przyjmowanie w pokoju kierownika na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone namalowanymi niebieskimi prostokątami, białymi symbolami osób na wózkach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W sekretariacie i w każdym innym miejscu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Paweł Waleńczuk
Odpowiada:Paweł Waleńczuk
Wytworzył:Paweł Waleńczuk
Data ostatniej zmiany:2020-03-31 10:46:49

Archiwum

Data Autor
2020-03-31 10:42 Paweł Waleńczuk zobacz
2020-03-31 10:39 Paweł Waleńczuk zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 176