Biuletyn Informacji Publicznej
Lwówecka Biblioteka Publiczna
drukuj

Bibliotekarz oferta pracy

1. Określenie stanowiska:

Nazwa: bibliotekarz

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat (filia Sobota, filia Niwnice)

Przewidywany termin zatrudnienia: 1 kwietnia 2019r.

2. Wymagania niezbędne:

- Wykształcenie bibliotekarskie:  min. średnie o kierunku humanistycznym, wyższe - bibliotekarstwo, informacja naukowa lub pokrewne.

- Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

- Znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych i instytucji kultury.

- Znajomość obsługi komputera, pakietu Office, Internetu.

- Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

- Cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z czytelnikiem oraz promocji czytelnictwa.

3. Wymagania dodatkowe:

- Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy.

- Skrupulatność, sumienność i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków zawodowych.

- Umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą.

- Zdolności animacyjne.

- Gotowość stałego podnoszenia kwalifikacji.

- Umiejętność organizacji imprez promujących czytelnictwo.

- Ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej oraz kultury.

- Znajomość rynku wydawniczego.

4. Zakres wykonywanych zadań:

- Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki.

- Opracowywanie i katalogowanie zbiorów bibliotecznych.

- Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej zgodnie z obowiązującymi procedurami.

- Obsługa czytelni internetowej.

- Organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalno-edukacyjnych mających na celu propagowanie czytelnictwa.

- Udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej.

- Dbałość o stan powierzonego mienia.

- Sprawozdawczość.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- Życiorys – CV.

- List motywacyjny.

- Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

- Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

- Pomysł na działalności biblioteki skierowany do wszystkich grup wiekowych mieszkańców.

 

Ofertę z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim Plac Wolności 1, 59-600 Lwówek Śląski

Termin składania ofert: 12.03.2019 r., godz. 11.00

Osoba do kontaktu: Joanna Kret, tel. 75 782 45 44

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Elżbieta Zienowicz
Odpowiada:Joanna Kret
Wytworzył:Joanna Kret
Data ostatniej zmiany:2019-04-25 08:57:41

Archiwum

Data Autor
2019-04-25 08:53 Joanna Kret zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 262