Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Głogowie
drukuj

Status prawny

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego utworzony został z dniem
1 stycznia 1999 roku, w wyniku reformy ustrojowej państwa, na mocy
art. 40 ustawy z dnia 13 pażdziernika 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872,
z póżniejszymi zmianami). Wchodzi w skład powiatowych inspekcji, straży i służb, działających pod zwierzchnictwem Starosty Głogowskiego na terenie Powiatu Głogowskiego. Inspektorat jest urzędem administracji rządowej, a osoby zatrudnione w inspektoracie na stanowiskach pracowniczych, wchodzą w skład korpusu służby cywilnej. Kierownikiem urzędu jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, będący organem administracji publicznej, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, wykonujący obowiązki dyrektora generalnego, zawarte w ustawie o służbie cywilnej.

Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Głogowie jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Adrian Łętkowski
Odpowiada:Adrian Łętkowski
Wytworzył:Adrian Łętkowski
Data ostatniej zmiany:2010-10-21 17:02:40

Archiwum

Data Autor
2010-09-22 03:14 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1015