Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Głogowie
drukuj

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 

Podstawa prawna

-        art. 4 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu bez konieczności wykazania interesu faktycznego lub prawnego. Prawo to obejmuje uprawnienia do:

1)   uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych,

2)   wglądu do dokumentów urzędowych,

 

Formą dostępu może być:
1)   wgląd do dokumentów urzędowych,
2)   informacja ustna,
3)   wywieszenie informacji na tablicach urzędowych, 
4)   kserokopia dokumentu, 
5)   przegranie danych na nośniki informacji,
6)   przesłanie informacji drogą elektroniczną,
7)   przesłanie informacji pocztą.

Ustne lub pisemne zgłoszenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej następuje w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Głogowie.

W przypadku wystąpienia  dodatkowych kosztów związanych z określonym na wniosek strony sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku pobiera się opłaty.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Adrian Łętkowski
Odpowiada:Adrian Łętkowski
Wytworzył:Adrian Łętkowski
Data ostatniej zmiany:2012-07-04 12:33:17

Archiwum

Data Autor
1970-01-01 01:00 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 678