Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Głogowie
drukuj

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Zgłaszający się do tutejszego Inspektoratu powinien złożyć podanie z opisem sprawy.
W podaniu należy podać dane swoje, właściciela oraz zarządcy obiektu budowlanego, którego sprawa dotyczy oraz adresy zamieszkania lub siedziby, a także dokładną lokalizację obiektu budowlanego.

Podanie, zawiadomienie, wniosek itp. powinno być adresowane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Głogowie, które należy składać w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Głogowie ul. Sikorskiego 21 lub za pośrednictwem poczty.

Zgodnie z art. 64 § 1 kpa – jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych, zawiadomienia o zmianie osoby wykonującej samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie należy złożyć na opracowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Głogowie drukach. Druki dostępne są w sekretariacie Inspektoratu lub na stronie internetowej – www.glogow.pinb.pl - zakładka "Druki do pobrania".

Osoby odpowiedzialne

Autor:Adrian Łętkowski
Odpowiada:Adrian Łętkowski
Wytworzył:Adrian Łętkowski
Data ostatniej zmiany:2012-07-04 12:20:16

Archiwum

Data Autor
1970-01-01 01:00 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 951