Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim
drukuj

Oferta

Oferta placówki.

 

W roku szkolnym 2015 – 2016 Ośrodek oferuje miejsca w:

-         Przedszkolu Specjalnym,

-         Szkole Podstawowej Specjalnej, - 6 letniej dla uczniów z upośledzeniem  umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężeniami w tym z autyzmem oraz klasami I – III dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

-         Gimnazjum Specjalnym dla uczniów z upośledzeniem  umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężeniami w tym z autyzmem,

-         Szkole Przysposabiającej do Pracy dla absolwentów Gimnazjów Specjalnych oraz absolwentów masowych gimnazjów realizujących program szkoły specjalnej dla uczniów z upośledzeniem  umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne,

-         Internacie zapewniającym w 6 grupach wychowawczych zapewniającym opiekę wychowawczą wychowankom ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi w okresie kształcenia poza miejscem stałego zamieszkania nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

-         na zajęciach rewalidacji wychowawczej,

Pobyt wychowanka w Ośrodku  może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole wchodzącej w skład Ośrodka, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

W poszczególnych typach szkół, w zależności od potrzeb tworzone są klasy dla dzieci z autyzmem.

Oczekujemy na dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, z różnorodnymi sprzężeniami w tym z autyzmem i niepełnosprawnością ruchową. Zajęcia odbywają się w małych zespołach liczących od 2 do 8 osób dla uczniów z autyzmem do 2 do 4 osób. Ośrodek ma:

-         dwie pracownie gospodarstwa domowego,

-         pracownie techniczną,

-         pracownię poligraficzną,

-         pracownię logopedyczną,

-         salę do stymulacji polisensorycznej,

-         salę gimnastyczną,

-         dużą i nowocześnie wyposażoną Salę Doświadczania Świata

-         boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej,

-         ogród hortiterapii,

-         rozległe, ogrodzone łąki, własne boisko wielofunkcyjne, siłownię, plac zabaw, liczne gabinety specjalistyczne i pracownie.

Nasza placówka oferuje:

-          terapię pedagogiczną z wykorzystaniem metody M. Montessori,

-          zajęcia terapeutyczne w pracowni polisensorycznej,

-          dogoterapię,

-          hipoterapię,

-          hortiterapię

-          zajęcia wieloprofilowe w dużej i nowoczesnej Sali Doświadczania Świata,

-          zajęcia logopedyczne i z komunikacji,

-          zajęcia w kołach zainteresowań: wokalno-tanecznym, plastycznym, teatralnym, sportowym, garncarskim, ekologiczno – przyrodniczym,

-          przygotowanie do udziału w zawodach Olimpiad Specjalnych ,

-          zajęcia w zakresie rehabilitacji zawodowej,

-          zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego

W tym roku ruszyły zajęcia z wykorzystaniem metody Biofeedback a od stycznia 2017 uruchomimy zajęcia z wykorzystaniem metody Tomatisa.

Oferujemy placówkę bardzo nowoczesną i świetnie wyposażoną, bezpieczną, odległą o 5 minut drogi od Siedlec, placówkę położoną w zabytkowym parku otoczonym malowniczymi łąkami i stawem.

Jesteś zainteresowany – zadzwoń 256315901 lub napisz soswst@poczta.onet.pl  a chętnie udzielimy wszelkich interesujących  Cię informacji.


Osoby odpowiedzialne

Autor:Jan Kubalski
Odpowiada:Jan Kubalski
Wytworzył:Jan Kubalski
Data ostatniej zmiany:2016-12-20 09:50:33

Archiwum

Data Autor
2016-12-20 09:34 Jan Kubalski zobacz
2015-05-20 08:23 Jan Kubalski zobacz
2013-06-19 08:57 Jan Kubalski zobacz
2013-05-23 10:35 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1462