Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im.Władysława Broniewskiego
drukuj

Rejestr ewidencji

Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach.

W Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Siemianowicach Śląskich prowadzone są następujące ewidencje, rejestry i archiwa:

 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Rejestr wypadków uczniów
 • Ewidencja zatrudnionych pracowników
 • Ksiegi ewidencji uczniów
 • Księga uczniów
 • Księga absolwentów
 • Księgi ocen
 • Arkusze ocen
 • Dzienniki lekcyjne
 • Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
 • Ewidencja zwolnień z wychowania fizycznego
 • Akta osobowe pracowników
 • Akta osobowe byłych pracowników
 • Listy płac
 • Karty wynagrodzeń pracowników
 • Plany finansowe
 • Sprawozdania GUS
 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 • Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Rejestr urlopów pracowników
 • Rejestr urlopów okolicznościowych
 • Rejstr druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr wydanych kart rowerowych
 • Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
 • Księga uchwał Rady Pedagogicznej
 • Zarządzenia dyrektora szkoły
 • Księgi inwenatarzowe.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Administrator
Odpowiada:Administrator
Wytworzył:Administrator
Data ostatniej zmiany:2024-02-27 14:28:56

Archiwum

Data Autor
2022-06-14 13:45 dyrektor zobacz
2022-06-14 13:42 dyrektor zobacz
2022-06-14 10:40 dyrektor zobacz
2022-06-14 10:39 dyrektor zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 376