tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 58 im. Melchiora Wańkowicza
drukuj

Ochrona Danych(RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowej Nr 58 im. im. Melchiora Wańkowicza w Łodzi, mieszcząca się przy ul. Młynarska 42/46, 91-838 Łódź.
  2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@sp58.elodz.edu.pl lub pisemnie ul. Młynarska 42/46, 91-838 Łódź;
  3. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych,  z którym  można się skontaktować poprzez e-mail tkucinski@iodanych.pl;
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań placówki oświatowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9
  5. ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w instrukcji kancelaryjnej w przypadkach kiedy dane uzyskaliśmy na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub  do czasu cofnięcia zgody, jeżeli dane zostały pozyskane poprzez oświadczenie woli;
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  w formie profilowania.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Leszek Szymczak
Odpowiada:Tomasz Krzeszewski
Wytworzył:Leszek Szymczak
Data ostatniej zmiany:2019-11-06 08:20:29

Archiwum

Data Autor
2019-03-22 10:26 Leszek Szymczak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 47