Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 58 im. Melchiora Wańkowicza
drukuj

Sprawozdania finansowe

Plany finansowe na rok 2024 wg. stanu na dzień 21.12.2023 r.

Plan finansowy 2024 - rachunek wydzielony

Plan finansowy 2024


"Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ze zmianami) informujemy, że miejscem publikacji sprawozdania finansowego jednostki jest strona BIP jednostki obsługującej tj. Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopernika 36. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok dostępne jest pod adresem: 

Szkoła Podstawowa nr 58 (bip.gov.pl)

Osoby odpowiedzialne

Autor:Leszek Szymczak
Odpowiada:Tomasz Krzeszewski
Wytworzył:Leszek Szymczak
Data ostatniej zmiany:2023-12-21 11:29:01

Archiwum

Data Autor
2023-12-21 11:19 Leszek Szymczak zobacz
2022-05-04 07:33 Leszek Szymczak zobacz
2021-10-04 10:32 Leszek Szymczak zobacz
2020-05-07 14:13 Leszek Szymczak zobacz
2020-05-07 14:11 Leszek Szymczak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 530