Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 58 im. Melchiora Wańkowicza
drukuj

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 r.


ZAPYTANIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 im. Melchiora Wańkowicza w Łodzi zaprasza do złożenia oferty na:

„Dostawa artykułów żywnościowych dla SP58 – art. sypkie, mączne, przyprawy”

(do pobrania plik zip).


ZAPYTANIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 im. Melchiora Wańkowicza w Łodzi zaprasza do złożenia oferty na:

„Dostawa artykułów żywnościowych dla SP58 – koncentraty, dżemy, oleje”

Wszystkie informacje w załącznikach (do pobrania plik zip).


ZAPYTANIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 im. Melchiora Wańkowicza w Łodzi zaprasza do złożenia oferty na:

„Dostawa artykułów żywnościowych dla SP58 – mięso i wędliny”

Wszystkie informacje w załącznikach (do pobrania plik zip).


ZAPYTANIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 im. Melchiora Wańkowicza w Łodzi zaprasza do złożenia oferty na:

„Dostawa artykułów żywnościowych dla SP58 – mrożonki”

Wszystkie informacje w załącznikach (do pobrania plik zip).


ZAPYTANIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 im. Melchiora Wańkowicza w Łodzi zaprasza do złożenia oferty na:

„Dostawa artykułów żywnościowych dla SP58 –produkty gotowe: kluski, pierogi, naleśniki, surówki”

Wszystkie informacje w załącznikach (do pobrania plik zip).


ZAPYTANIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 im. Melchiora Wańkowicza w Łodzi zaprasza do złożenia oferty na:

„Dostawa artykułów żywnościowych dla SP58 – półprodukty: słodkie i słone przekąski”

Wszystkie informacje w załącznikach (do pobrania plik zip).


ZAPYTANIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 im. Melchiora Wańkowicza w Łodzi zaprasza do złożenia oferty na:

„Dostawa artykułów żywnościowych dla SP58 – soki i woda”

Wszystkie informacje w załącznikach (do pobrania plik zip).


ZAPYTANIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 im. Melchiora Wańkowicza w Łodzi zaprasza do złożenia oferty na:

„Dostawa artykułów żywnościowych dla SP58 – warzywa, owoce, kiszonki”

Wszystkie informacje w załącznikach (do pobrania plik zip).


PAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2022


Informacja Komisji w sprawie wyłonienia oferenta dla zapytania ofertowego - Dostawa wyposażenia / pomocy dydaktycznych

Komisja na posiedzeniu w dniu 6.12.2021 r. wyłoniła następującego Wykonawcę: Aply Anna Borawska  z siedzibą w: Warszawie, ul. Zagórzańska 28c 04 965 Warszawa na podstawie: najniższa cena netto spełniająca warunki Zamawiającego.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 im. Melchiora Wańkowicz w Łodzi składa niniejsze Zapytanie ofertowe:

  1. Przedmiot: Dostawa wyposażenia/pomocy dydaktycznych zgodnie z załączoną specyfikacją (załącznik nr 1).
  2. Termin zakończenia dostawy/usługi: 27.12.2021
  3. Liczba ofert: Oferent składa jedną ofertę
  4. Forma składania ofert: Osobista, korespondencyjna – w zapieczętowanej kopercie z napisem: Dostawa wyposażenia lub Elektroniczna na adres: kontakt@sp58.elodz.edu.pl
  5. Podstawa udzielenia zamówienia, kryterium wyboru: całkowite wynagrodzenie wraz z podatkiem VAT, w ofercie należy wskazać wartość netto oraz brutto z podatkiem VAT – najniższa cena.
  6. Termin składania ofert: 05.12.2021 g.23.59 – liczy się data dostarczenia oferty do siedziby zamawiającego.

Załącznik 1 - Specyfikacja - Laboratorium Przyszłości

 


Informacja Komisji w sprawie wyłonienia oferenta dla zapytania ofertowego - przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzór inwestorski nad wykonaniem    zadania:  Termomodernizacja  budynku  /Wymiana  okien,  wymiana instalacji  co,  ocieplenie  budynku  i  stropodachu,  wykonanie  opaski  wokół  szkoły, remont koszy przyokiennych, remont schodów wejściowych, instalacja rynien i rur spustowych oraz malowanie budynku/ – siedziby zamawiającego: 91-838 Łódź, ul. Młynarska 42/46. 

 

Komisja na posiedzeniu w dniu 12.05.2021 r. wyłoniła następującego Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR na podstawie: najniższa cena netto spełniająca warunki Zamawiającego. 

 

Zapytanie ofertowe -termin składania ofert 4.05.2021 r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2021 R.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Leszek Szymczak
Odpowiada:Tomasz Krzeszewski
Wytworzył:Leszek Szymczak
Data ostatniej zmiany:2023-12-21 11:07:49

Archiwum

Data Autor
2023-02-23 09:07 Leszek Szymczak zobacz
2022-12-27 17:18 Leszek Szymczak zobacz
2022-06-09 11:28 Leszek Szymczak zobacz
2022-06-09 11:26 Leszek Szymczak zobacz
2021-12-06 10:34 Leszek Szymczak zobacz
2021-11-29 12:03 Leszek Szymczak zobacz
2021-11-29 11:58 Leszek Szymczak zobacz
2021-05-13 09:55 Leszek Szymczak zobacz
2021-04-27 09:14 Leszek Szymczak zobacz
2021-04-22 10:34 Leszek Szymczak zobacz
2020-09-30 12:36 Leszek Szymczak zobacz
2020-09-17 11:50 Leszek Szymczak zobacz
2020-09-17 11:45 Leszek Szymczak zobacz
2020-09-07 15:06 Leszek Szymczak zobacz
2020-07-27 11:29 Leszek Szymczak zobacz
2020-07-27 11:29 Leszek Szymczak zobacz
2020-07-17 14:07 Leszek Szymczak zobacz
2020-07-17 13:47 Leszek Szymczak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5900