Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie
drukuj

Zarządzenia dyrektora

ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W HENRYKOWIE

ZARZĄDZENIE 1/2021/2022

w sprawie dni wolnych

ZARZĄDZENIE 2/2021/2022

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

ZARZĄDZENIE 3/2021/2022

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków

ZARZĄDZENIE 4/2021/2022

w sprawie wprowadzenia aneksu do regulaminu świetlicy szkolnej

ZARZĄDZENIE 5/2021/2022

w sprawie wprowadzenia regulaminu biblioteki szkolnej na czas pandemii COVID-19

ZARZĄDZENIE 6/2021/2022

w sprawie wprowadzenia regulaminu pełnienia dyżurów podczas przerw w czasie pandemii COVID-19

ZARZĄDZENIE 7/2021/2022

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

ZARZĄDZENIE 8/2021/2022

w sprawie organizacji innego sposobu kształcenia w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej w Henrykowie.

ZARZĄDZENIE 9/2021/2022

w sprawie organizacji innego sposobu kształcenia w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej w Henrykowie.

ZARZĄDZENIE 10/2021/2022

w sprawie organizacji innego sposobu kształcenia w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej w Henrykowie.

ZARZĄDZENIE 11/2021/2022

w sprawie organizacji innego sposobu kształcenia w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej w Henrykowie.

ZARZADZENIE 12/2021/2022

w sprawie organizacji innego sposobu kształcenia w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej w Henrykowie.

ZARZĄDZENIE 13/2021/2022

w sprawie organizacji innego sposobu kształcenia w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej w Henrykowie.

ZARZĄDZENIE 14/2021/2022

w sprawie organizacji innego sposobu kształcenia w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej w Henrykowie.

ZARZĄDZENIE 15/2021/2022

w sprawie organizacji innego sposobu kształcenia w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej w Henrykowie.

ZARZĄDZENIE 16/2021/2022

w sprawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Henrykowie

ZARZĄDZENIE 17/2021/2022

w sprawie organizacji innego sposobu kształcenia w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej w Henrykowie.

ZARZĄDZENIE 18/2021/2022

w sprawie powołanie komisji rekrutacyjnej do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023

ZARZĄDZENIE 1/2022/2023

w sprawie dni wolnych w roku szkolnym 2022/2023

ZARZĄDZENIE 2/2022/2023

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych

ZARZĄDZENIE 3/2022/2023

w sprawie przeprowadzenia próbnej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie

ZARZĄDZENIE 4/2022/2023

w sprawie powołania zespołu do spraw ewakuacji w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie

ZARZĄDZENIE 5/2022/2023

w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie

ZARZĄDZENIE 6/2022/2023

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

ZARZĄDZENIE 7/2022/2023

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa uczniów w trakcie prac remontowo budowlanych na terenie Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie i wokół niej

ZARZĄDZENIE 8/2022/2023

w sprawie powołanie komisji rekrutacyjnej oraz trybu i harmonogramu jej pracy w związku z naborem uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 w Szkole Podstawowej w Henrykowie

ZARZĄDZENIE 9/2022/2023

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie

ZARZĄDZENIE 10/2022/2023

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu podróży służbowych w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie

ZARZĄDZENIE 11/2022/2023

w sprawie wprowadzenia Zarządzenia 11/2023 Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach oraz w jednostkach obsługiwanych.

ZARZĄDZENIE 12/2022/2023

w sprawie wprowadzenia zamian do Regulaminu Przyznawania Stypendium za wynik w nauce / osiągniecia sportowe w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie

ZARZĄDZENIE 13/2022/2023

w sprawie zmiany osoby pełniącej obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im . gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie

ZARZĄDZENIE 1/2023/2024

w sprawie dni wolnych od pracy w roku szkolnym 2023/2024 w Szkole Podstawowej im . gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie

ZARZĄDZENIE 2/2023/2024

w sprawie w zwołania zebrania Rady Pedagogicznej

ZARZĄDZENIE 3/2023/2024

w sprawie w zwołania zebrania Rady Pedagogicznej

ZARZĄDZENIE 4/2023/2024

w sprawie w zwołania zebrania Rady Pedagogicznej

ZARZĄDZENIE 5/2023/2024

w sprawie powołani komisji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE 6/2023/2024

w sprawie w zwołania zebrania Rady Pedagogicznej

ZARZĄDZENIE 7/2023/2024

w sprawie powołani komisji stypendialnej

ZARZĄDZENIE 8/2023/2024

w sprawie powołania zespołu w sprawie wprowadzenie polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie

ZARZĄDZENIE 9/2023/2024

w sprawie zwołania Zebrania Rady Pedagogicznej

ZARZĄDZENIE 10/2023/2024

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz ustalenia trybu i harmonogramu jej pracy w związku z naborem uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

ZARZĄDZENIE 11/2023/2024

w sprawie wprowadzenia procedury spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą

ZARZĄDZENIE 12/2023/2024

w sprawie wprowadzenia standardów ochrony małoletnich i polityki ochrony dzieci w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie

ZARZĄDZENIE 13/2023/2024

w sprawie realizacji programu "Sportowe talenty" w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie.

ZARZĄDZENIE 14/2023/2024

w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Adminstrator
Odpowiada:Administrator
Wytworzył:Administrator
Data ostatniej zmiany:2024-02-29 12:41:58

Archiwum

Data Autor
2024-02-20 11:57 Adminstrator zobacz
2024-02-19 14:37 Adminstrator zobacz
2023-06-26 09:46 Adminstrator zobacz
2023-04-25 14:02 Adminstrator zobacz
2023-04-20 14:40 Adminstrator zobacz
2023-03-02 10:39 Adminstrator zobacz
2023-02-27 09:27 Adminstrator zobacz
2023-02-27 09:26 Adminstrator zobacz
2023-02-27 09:24 Adminstrator zobacz
2023-02-22 12:54 Adminstrator zobacz
2023-02-06 10:52 Adminstrator zobacz
2023-01-16 14:33 Adminstrator zobacz
2023-01-16 14:33 Adminstrator zobacz
2022-10-05 11:28 Adminstrator zobacz
2022-02-23 09:25 Adminstrator zobacz
2022-02-23 08:00 Adminstrator zobacz
2021-12-17 10:04 Adminstrator zobacz
2021-12-17 10:01 Adminstrator zobacz
2021-10-12 13:17 Adminstrator zobacz
2021-10-12 13:15 Adminstrator zobacz
2021-10-12 13:11 Adminstrator zobacz
2021-10-12 13:10 Adminstrator zobacz
2021-10-12 13:08 Adminstrator zobacz
2021-10-12 13:07 Adminstrator zobacz
2021-10-12 10:51 Adminstrator zobacz
2021-10-12 10:46 Adminstrator zobacz
2021-10-06 18:07 Bogusława Kołsut zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1046