Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie
drukuj

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Szkoła Podstawowa im. K. Górskiego w Lejkowie

Lejkowo 11

76-142 Malechowo

 telefon. 94 3155718

Sekretariat: Helena Mendoń

E-mail: splejkowo@malechowo.pl


 

   Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski  i pisma interesantów, załatwia  sprawy uczniowskie i pracownicze, przyjmuje wpłaty za dożywianie indywidualne od poniedziałku do piątku

w godzinach od   700 - 1500.

  Sekretariat szkoły  udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu  załatwiania spraw.

 

Korespondencję można  dostarczyć  osobiście  lub drogą  pocztową. 


 

SPRAWY  PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ:

 

Obowiązek szkolny:

 

 • zapisy do szkoły  /zapisu dokonuje  rodzic  lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły /
 • ewidencja uczniów
 • arkusze ocen i dzienniki

 

 

 

Sprawy administracyjne:

 

 • zezwolenia , zwolnienia , decyzje / indywidualny tok nauki , odroczenia od nauki,    zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych- wydaje dyrektor szkoły /
 • wydawanie legitymacji  uczniowskich
 • wydawanie  zaświadczeń
 • wydawanie  duplikatów

 

 

 

Postępowanie w sprawa nieletnich:

 

 • skierowania do poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 • współpraca z  Sądem  Rejonowym w Koszalinie  - III Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • współpraca  z Komendą  Powiatową  Policji  w Sławnie

 

 

 

Sprawy kadrowe:

 

 • sprawy  osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych .

 

 

 

Sprawozdawczość:

 

 • raporty
 • sprawozdania

 

 

 

Archiwum:

 

 • akta osobowe  pracowników,
 • arkusze  ocen  
 • dzienniki zajęć  obowiązkowych , pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego
 • protokoły Rady Pedagogicznej  z uchwałami
 • protokoły Rady Rodziców
 • księga  zarządzeń  dyrektora  szkoły 


Osoby odpowiedzialne

Autor:Daniel Wers
Odpowiada:Daniel Wers
Wytworzył:Daniel Wers
Data ostatniej zmiany:2017-05-30 17:18:37

Archiwum

Data Autor
2017-05-23 06:12 Daniel Wers zobacz
2017-05-23 06:10 Daniel Wers zobacz
2017-05-23 06:06 Daniel Wers zobacz
2017-05-03 00:11 Daniel Wers zobacz
2012-12-30 14:19 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 983