Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 13
drukuj

Statut prawny

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach Śląskich jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  • Aktu Założycielskiego,
  • ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oślwiaty (Dz. U. z 2018r., poz. 1457),
  • ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r., poz. 967)
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oswiatowe (Dz. U. z 2108r., poz. 996 ze zmianami)
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60 ze zmianami),
  • ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oswiatowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2203)
  • Statutu Szkoły Podstawowej nr 13
  • regulaminów
  • zarządzeń Dyrektora Szkoły
  • planu pracy szkoły

Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marta Michalska
Odpowiada:Marta Michalska
Wytworzył:Marta Michalska
Data ostatniej zmiany:2023-09-02 23:00:30

Archiwum

Data Autor
2023-06-01 21:16 Marta Michalska zobacz
2020-09-24 22:21 Marta Michalska zobacz
2020-09-01 15:29 Marta Michalska zobacz
2020-04-22 13:09 Marta Michalska zobacz
2018-12-27 21:40 Marta Michalska zobacz
2018-12-20 08:41 Marta Michalska zobacz
2018-12-20 08:40 Marta Michalska zobacz
2018-10-03 08:51 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 906