drukuj

Szkolny zestaw podręczników

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIATROWCU
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Lp.

Nr MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

1.

 

Wychowanie przedszkolne

„Odkrywam siebie. Szkoła tuż, tuż” Roczne przygotowanie przedszkolne.

W. Żaba- Żabińska, wyd. MAC

2.

AZ-03-01/10-KR-1/11

Religia

„Jesteśmy dziećmi Boga”, J. Czernecka, T. Czarnecka, ks. W. Kubik, wyd. WAM

 

KLASA I

Lp.

Nr MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

1.

 

Edukacja wczesnoszkolna

+ zajęcia komputerowe

„Nasz elementarz” podręcznik MEN – zamawia szkoła (dotacja MEN)

„Nasze ćwiczenia” wyd. Nowa Era – zamawia szkoła (dotacja MEN)

3.

638/1/2013

Język angielski

Super Sparks 1, wyd. Oxford – zamawia szkoła (dotacja MEN)

4.

Az-13-01/10-KR-14/13

Religia

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” – zeszyt ucznia (ćwiczeń), wyd. WAM

5.

 

Język mniejszości narodowej – j. niemiecki

„Ich Und Du” ćwiczenie do języka niemieckiego dla klasy 1

E. Krawczyk, L. Zastąpiło, M. Kozubska, PWN

 

KLASA II

Lp.

Nr MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

1.

 

Edukacja wczesnoszkolna

+ zajęcia komputerowe

„Nasza szkoła” podręcznik MEN, - zamawia szkoła (dotacja MEN)

„Lokomotywa” materiały ćwiczeniowe wyd. GWO – zamawia szkoła (dotacja MEN)

2.

12/1/2009

Język angielski

Super Sparks 2 , M. Szpotowicz, wyd. OXFORD- zamawia szkoła (dotacja MEN)

3.

AZ-12-01/10-KR-1/12

Religia

„Kochamy Pana Jezusa” zeszyt ucznia (ćwiczeń) wyd. WAM

KLASA III

Lp.

Nr MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

1.

 

Edukacja wczesnoszkolna

+ zajęcia komputerowe

„Tropiciele” podręcznik i ćwiczenia Agnieszka Banasiak, Elżbieta Burakowska, Agnieszka Burdzińska, Aldona Danielewicz-Malinowska, Jolanta Dymarska, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Marzena Kołaczyńska, Beata Nadarzyńska; zajęcia komputerowe: Anna Kulesza

2.

 

Język angielski

„Super Sparks 3” podręcznik+ ćwiczenie, M. Szpotowicz, wyd. OXFORD

3.

AZ-13-01/10-KR-14/13

Religia

„Przyjmujemy Pana Jezusa” podręcznik+ zeszyt ćwiczeń wyd. WAM

4.

 

Język mniejszości narodowej – niemiecki

„Ich Und Du” podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 3  + ćwiczenie, E. Krawczyk, L. Zastąpiło, M. Kozubska, PWN

 

KLASA IV

Lp.

Nr MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

1.

445/1/2012

Język polski

Język polski 4 „Między nami”, A. Łuczak, A. Murdzek, + zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2, wyd. GWO

- ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

2.

 

Język angielski

„Team Up 1” podręcznik + ćwiczenie P. Bowen , wyd. OXFORD - ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

3.

443/1/2012

Historia

„Wczoraj i dziś” + ćwiczenia do historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej. G. Wojciechowski, wyd. Nowa Era

- ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

4.

340/1/2015/z1

Matematyka

„Matematyka 4” z serii „Matematyka z plusem”- podręcznik M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki

Zeszyty ćwiczeń „Arytmetyka” kl. 4 wersja B, „Geometria” kl. 4 wersja B

- ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

5.

554/1/2012

Przyroda

„Na tropach przyrody” podręcznik (z płytą CD-ROM) – nowa podstawa programowa klasa IV, M. Braun, W. Grajkowski, M. Więckowski

Zeszyt ćwiczeń „Na tropach przyrody” nowa podstawa programowa, M. Braun, W. Grajkowski, M. Więckowski

wyd. Nowa Era

- ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

6.

326/1/2011/2015

Plastyka

„Do dzieła!” podręcznik dla klas IV-VI J. Lukas, K. Onak, Nowa Era- ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

7.

 569/2012/2015

Muzyka

„I gra muzyka” podręcznik dla kl. IV-VI, M. Gromek, G. Kilbach, Nowa Era- ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

8.

295/2010

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?” Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych IV-VI, L. Łabecki, M. Łabecka wyd. Nowa Era

„Jak to działa?” Rysunek techniczny L. Łabecki, M. Łabecka wyd. Nowa Era- ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

9.

729/1/2015

Zajęcia komputerowe

„Lubię to!” podręcznik dla klasy IV, M. Kęska, Nowa Era- ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

10.

AZ-21-01/10-KR-2/12

Religia

„Zaproszeni przez Boga” nowa wersja podręcznik wyd. WAM

11.

 

Język mniejszości narodowej – niemiecki

PUNKT 4, Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy IV. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę,

 A. Potapowicz, WSiP

 

KLASA V

Lp.

Nr MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

1.

445/2/2013

Język polski

Język polski 5 „Między nami”, A. Łuczak, A. Murdzek, + zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2, wyd. GWO

2.

119/06

Język angielski

„New English Zone 2”+ ćwiczenie, Rob Nolasco, wyd. OXFORD

3.

443/2/2014

Historia

„Wczoraj i dziś” + ćwiczenia do historii i społeczeństwa dla klasy V szkoły podstawowej. G. Wojciechowski, wyd. Nowa Era

4.

340/2/2013

Matematyka

„Matematyka 5” z serii „Matematyka z plusem”- podręcznik M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, M. Karpiński

Zeszyty ćwiczeń „Liczby całkowite i ułamki” cz. 1 i 2, Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan

„Geometria” M. Dobrowolska, A. Mysior, P. Zarzycki

wyd. GWO

5.

554/2/2013

Przyroda

„Na tropach przyrody” podręcznik (z płytą CD-ROM) – nowa podstawa programowa klasa V, M. Braun,

Zeszyt ćwiczeń „Na tropach przyrody” nowa podstawa programowa, M. Braun, W. Grajkowski, M. Więckowski

wyd. Nowa Era

6.

439/2012

Plastyka

„Ciekawi świata” podręcznik dla kl. IV-VI A. Przybyszewska- Pietrasiak wyd. OPERON

7.

431/2/2013

Muzyka

„Ciekawi świata 5” podręcznik

J. Górska-Guzik, wyd. OPERON

8.

295/2010

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?” Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych IV-VI, L. Łabecki, M. Łabecka wyd. Nowa Era

„Jak to działa?” Rysunek techniczny L. Łabecki, M. Łabecka wyd. Nowa Era

9.

356/2011

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe podręcznik dla szkoły podstawowej klas IV-VI

G. Hermanowska, W. Hermanowski, OPERON

10.

AZ-22-01/10-KR-5/13

Religia

„Obdarowani przez Boga” nowa wersja podręcznik wyd. WAM

11.

 

705/2014

Wychowanie dożycia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości” Podręcznik dla klas V-VI szkoły podstawowej do NPP T. Król, wyd. Rubikon + ćwiczenia do klasy V

12.

 

Język mniejszości narodowej - niemiecki

PUNKT 5, Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy V. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę, A. Potapowicz, WSiP

 

KLASA VI

Lp.

Nr MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

1.

 

Język polski

„Między nami” A. Łuczak, A. Murdzek, podręcznik + ćwiczenia cz. 1 i 2, wyd. GWO

2.

13/07

Język angielski

„New English Zone 3”+ ćwiczenie, Rob Nolasco, wyd. OXFORD

3.

443/3/2014

Historia

„Wczoraj i dziś” + ćwiczenia do historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej. G. Wojciechowski, wyd. Nowa Era

4.

340/3/2014

Matematyka

„Matematyka 6” z serii „Matematyka z plusem”- podręcznik praca zbiorowa

Zeszyty ćwiczeń „Geometria” M. Dobrowolska, H. Jucewicz,

„Liczby i wyrażenia algebraiczne cz.1”  Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan

„Liczby i wyrażenia algebraiczne cz. 2” M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki wyd. Nowa Era

5.

554/1/2012

Przyroda

„Na tropach przyrody” M. Braun, W. Grajkowski, M. Więckowski

Zeszyt ćwiczeń „Na tropach przyrody”  cz. 1 i 2, M. Braun, W. Grajkowski, M. Więckowski

wyd. Nowa Era

6.

439/2012

Plastyka

„Ciekawi świata” podręcznik dla kl. IV-VI A. Przybyszewska- Pietrasiak wyd. OPERON

7.

 

Muzyka

„Ciekawi świata 6” podręcznik J. Górska-Guzik, wyd. OPERON

8.

295/2010

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?” Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych IV-VI, L. Łabecki, M. Łabecka wyd. Nowa Era

„Jak to działa?” Rysunek techniczny L. Łabecki, M. Łabecka wyd. Nowa Era

9.

356/2011

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe podręcznik dla szkoły podstawowej klas IV-VI

G. Hermanowska, W. Hermanowski, OPERON

10.

AZ-23-01/10-KR-1/14

Religia

„Przemienieni przez Boga” podręcznik nowa wersja wyd. WAM

11.

 

705/2014

Wychowanie dożycia
w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości” Podręcznik dla klas V-VI szkoły podstawowej do NPP T. Król, wyd. Rubikon + ćwiczenia do klasy VI

12.

 

Język mniejszości narodowej – niemiecki

PUNKT 6, Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy VI. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę, A. Potapowicz, WSiP

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Franciszek Maszota
Odpowiada:Lidia Olber-Bolesta
Wytworzył:Lidia Olber-Bolesta
Data ostatniej zmiany:2015-07-01 12:41:33

Archiwum

Data Autor
2015-07-01 12:39 Franciszek Maszota zobacz
2014-09-24 14:23 Franciszek Maszota zobacz
2014-06-25 08:24 Franciszek Maszota zobacz
2013-06-09 19:31 Franciszek Maszota zobacz
2013-06-04 12:05 Franciszek Maszota zobacz
2013-06-04 11:49 Franciszek Maszota zobacz
2013-06-04 11:46 Franciszek Maszota zobacz
2012-09-09 21:11 Franciszek Maszota zobacz
2012-08-25 22:23 Franciszek Maszota zobacz
2012-08-25 19:41 Franciszek Maszota zobacz
2012-06-13 22:25 Franciszek Maszota zobacz
2012-06-13 13:29 Franciszek Maszota zobacz
2012-06-13 13:18 Franciszek Maszota zobacz
2012-06-13 13:07 Franciszek Maszota zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 719