Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu
drukuj

Deklaracja dostępności

Koordynator ds. dostępności w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym:

Ewa Wrzos
tel. (56) 657-42-90
e-mail: ewrzos@zpotorun.pl

Wstęp

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p.o. Kierownik działu administracyjnego, e-mail: gcichuta@zpotorun.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 56 657-42-92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jest niemożliwe, podmiot publiczny może zapewnić dostęp alternatywny, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna i informacyjno – komunikacyjna

Budynki Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu spełniają minimalne wymagania zgodnie z ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu z lokalizacją przy ul. Ligi Polskiej 8 obecnie składa się z dwóch połączonych ze sobą budynków. Wejście do Zakładu znajduje się od ul. Ligi Polskiej oraz od ul. Stawisińskiego. Wejście do Zakładu od ul. Ligi Polskiej jest wyposażone w dwuskrzydłowe drzwi na fotokomórkę.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  W Zakładzie znajdują się przestrzenie komunikacyjne poziomie (korytarze) i pionowe (windy) wolne od barier architektonicznych umożliwiające swobodne poruszanie się po obiekcie. Przed Budynkami Zakładu oraz wewnątrz tych budynków znajdują się schody z poręczami natomiast wszystkie korytarze szpitalne są bezprogowe. W budynku zainstalowana jest jedna winda osobowa (szpitalna) umożliwiająca wjazd na każdą kondygnację Zakładu oraz jedna winda typu platforma dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  Przed Budynkami Zakładu Znajdują się podjazdy umożliwiające dostęp do obiektu i jego pomieszczeń osobom niepełnosprawnym. Winda osobowa posiada informacje głosowe, a przyciski są opisane Alfabetem Braille’a.
 4. Informacje o sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Zakład posiada wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  Miejsca parkingowe znajdują się na parkingu od ul. Ligi Polskiej – 10 miejsc oraz od ul. Stawisińskiego – 3 miejsca.
  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:
  Zgodnie art. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. Z 2019 r. poz. 1172 i 1495), osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do większości obiektów użyteczności publicznej, w tym do budynków opieki zdrowotnej.
 5. Dostosowanie infrastruktury Zakładu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Lp. Nazwa budynku Rodzaj udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
  1. Budynek od ul. Ligi Polskiej Podjazd dla wózków.
  Łazienki dla osób niepełnosprawnych.
  WC dla niepełnosprawnych.
  Schody z poręczami.
  Pochwyty.
  Winda osobowa (szpitalna) wjeżdżające na poziom -1, 0, 1, 2 wyposażona w:
  – poręcze,
  – komunikaty głosowe,
  – opis pięter w Alfabecie Braille’a.
  2. Budynek od ul. Stawisińskiego Podjazd dla wózków.
  Schody z poręczami.
  WC dla niepełnosprawnych.
  Łazienki przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Winda typu platforma dla osób niepełnosprawnych wjeżdżające na poziom -1, 0, 1.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego według stanu na 01.01.2021 r.

Plan działania Koordynatora ds. dostępności na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2023

Osoby odpowiedzialne

Autor:Administrator ZPO
Odpowiada:Administrator ZPO
Wytworzył:Administrator ZPO
Data ostatniej zmiany:2023-11-16 11:25:05

Archiwum

Data Autor
2023-07-25 16:46 Administrator ZPO zobacz
2023-07-25 16:44 Administrator ZPO zobacz
2022-05-18 08:47 Administrator ZPO zobacz
2022-05-18 08:47 Administrator ZPO zobacz
2021-06-28 14:13 Administrator ZPO zobacz
2021-06-02 10:47 Administrator ZPO zobacz
2021-06-02 10:12 Administrator ZPO zobacz
2021-06-02 09:48 Administrator ZPO zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 506