Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni
drukuj

Zamówienia publiczne do 2019 roku

-1/ ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DOTYCZĄCE PRZETARGU "REMONT ELEWACJI BUDYNKU ZESPOŁU POMIESZCZEŃ REHABILITACJI I TERAPII RUCHOWEJ

-2/ REMONT ELEWACJI BUDYNKU ZESPOŁU POMIESZCZEŃ REHABILITACJI I TERAPII RUCHOWEJ

-3/ REMONT ELEWACJI BUDYNKU ZESPOŁU POMIESZCZEŃ REHABILITACJI I TERAPII RUCHOWEJ - SIWZ

-4/ WYNIK PRZETARGU "REMONT ELEWACJI BUDYNKU ZESPOŁU POMIESZCZEŃ REHABILITACJI I TERAPII RUCHOWEJ

-WYNIK PRZETARGU NR 135742-2012

-PRZETARG NR 135742 - 2012

-WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA NA KOSTKĘ BRUKOWĄ PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU GIMNAZJUM

-SIWZ - PRZETARG NR 135742 - 2012

-5/ DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ NA POTRZEBY WYŻYWIENIA DZIECI I UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CHOBIENI

-Ogłoszenie, SIWZ, formularz cenowy w plikach do pobrania, poniżej

-6/ OCHRONA OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W CHOBIENI

-Ogłoszenie i SIWZ w załącznikach poniżej

-7/ Wynik przetargu na dostawę art. spożywczych do stołówki szkolnej

-plik z wynikami do pobrania poniżej

-8/ Wynik przetargu na ochronę obiektów ZSP Chobienia

-plik do pobrania poniżej

-9/ Przetarg USŁUGI TRANSPORTOWE DLA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CHOBIENI

-ogłoszenie i SIWZ do pobrania poniżej

-10/ USŁUGI TRANSPORTOWE - informacja

-11/ REMONT SCHODÓW PRZY SALI REHABILITACJI I TERAPII RUCHOWEJ (WEJŚCIE OD PARKINGU) -

ogłoszenie i SIWZ do pobrania poniżej

-12/ DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ NA POTRZEBY WYŻYWIENIA DZIECI I UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CHOBIENI

ogłoszenie i SIWZ do pobrania poniżej


-13/ WYNIK PRZETARGU: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH...

-14/ ZAPYTANIE OFERTOWE- PRZEWÓZ POSIŁKÓW Z KUCHNI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W CHOBIENI

-15/ Sprzedaż na części zmywarki przemysłowej (ogłoszenie poniżej plik word)

-16/ DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ NA POTRZEBY WYŻYWIENIA DZIECI I UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CHOBIENI (treść ogłoszenia, siwz poniżej)

-17/ INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ NA POTRZEBY WYŻYWIENIA DZIECI I UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CHOBIENI (poniżej WORD)
 
-18/  ZAPYTANIE OFERTOWE - „Usługa sporządzenia kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na zamontowanie podliczników energii elektrycznej z dwóch pomieszczeń Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chobieni - obiekt gimnazjum”. Pełna treść zapytania i formularz ofertowy, poniżej w pliku WORD
 
-19/ Podliczniki - informacja o wyborze oferty. (treść poniżej w WORD)
 
-20/ ZAPYTANIE OFERTOWE - PODLICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 
-21/ UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA - PODLICZNIKI
 
-22/ ZAPYTANIE OFERTOWE - PODLICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 
-23/ UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA - PODLICZNIKI
 
-24/DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJNA POTRZEBY WYŻYWIENIA UCZNIÓW (treść ogłoszenia, SIWZ i formularze cenowe poniżej)
 
-25/ ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ ZAKUPU I DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO ZS W CHOBIENI W 2016 ROKU (treść zapytania poniżej, plik WORD)
 
-26/ZAPYTANIE OFERTOWEdotyczące ceny ubezpieczenia mienia Zespołu Szkół w Chobieni w 2016 roku.(treść zapytania i formularz ofertowy poniżej)
 
-27/ ANULOWANIE ZAMÓWIENIA dotyczącego ceny ubezpieczenia mienia Zespołu Szkół w Chobieni w 2016 roku.(treść poniżej)
 
-28/ INFORMACJA o udzieleniu zamówienia na art. biurowe (treść poniżej)
 
-29/ ZAPYTANIE  OFERTOWEdotyczące usługi ochrony obiektów Zespołu Szkół w Chobieni i Przedszkola Gminnego w Chobieni. (treść poniżej)
 
-30/ INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ NA POTRZEBY WYŻYWIENIA UCZNIÓW /treść poniżej/
 
-31/ INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA  na ochronę fizyczną obiektów Zespołu Szkół w Chobieni oraz Przedszkola Gminnego w  Chobieni.
 
-32/  INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA na ubezpieczenie mienia
 
-33/ ZAPYTANIE OFERTOWE 2015 ochrona mienia
 
-34/ INFORMACJA O UDZIELENIIU ZAMÓWIENIA na ochronę obiektów.
 
-35/ INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA na ochronę fizyczną obiektów Zespołu Szkół w Chobieni oraz Przedszkola Gminnego w Chobieni.
 
-36/ ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące usługi ochrony obiektów Zespołu Szkół w Chobieni i Przedszkola Gminnego w Chobieni. (treść poniżej)
 
-37/INFORMACJA O wyborze oferty na usługi ochrony
 
-38/ Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w Zespole Szkół w Chobieni w roku 2016.
 
-38/ INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  na usługi dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w  Zespole Szkół w Chobieni w roku 2016.
 
-39/ 2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ DO SIEDZIBY ZESPOŁU SZKÓŁ W CHOBIENI MATERIAŁÓW, NARZĘDZI DO REMONTU, NAPRAWY I KONSERWACJI W 2016 ROKU.
 
-40/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ DO SIEDZIBY ZESPOŁU SZKÓŁ W CHOBIENIŚRODKÓW CZYSTOŚCI W 2016 ROKU.
 
-41/ INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA na dostawę do siedziby Zespołu Szkół w Chobieni materiałów, narzędzi do remontu , naprawy i konserwacji w 2016 roku.
 
-41/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ DO SIEDZIBY ZESPOŁU SZKÓŁ W CHOBIENI MATERIAŁÓW, NARZĘDZI DO REMONTU, NAPRAWY I KONSERWACJI W 2016 ROKU.
 
-42/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W CHOBIENI W ROKU 2016.
 
-43/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP Z DOSTAWĄ TONERÓW DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W CHOBIENI W 2016 ROKU.
 
-44/ INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na dostawę do siedziby Zespołu Szkół w Chobieni materiałów , narzędzi do remontu , naprawy i konserwacji w 2016 roku.
 
-45/ INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na dostawę do siedziby Zespołu Szkół w Chobieni środków czystości w 2016 roku.
 
-45/ INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług prawnych w Zespole Szkół w Chobieni w roku 2016.
 
-46/ INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA na zakup z dostawą tonerów do urządzeń biurowych dla Zespołu Szkół w Chobieni w 2016 roku.
 
47/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ OKRESOWEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO ORAZ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH, HYDRANTÓW, WĘŻY ORAZ PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO, NA TERENIE TRZECH OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W CHOBIENI
 
48/ INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na usługę przeglądu okresowego sprzętu gaśniczego...
 
49/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługę OPRACOWANIA DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI POLIUTERANOWEJ NA BOISKU WIELOFUNKCYJNYM ZESPOŁU SZKÓL W CHOBIENI
 
50/ INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
51/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Na usługę Przeprowadzenia okresowej rocznej kontroli i oceny stanu technicznego obiektów należących do zespołu szkół w chobieni.
 
52/ INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na usługę „Przeprowadzenia okresowej rocznej kontroli i oceny stanu technicznego obiektów należących do Zespołu Szkół w Chobieni”
 
53/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP Z DOSTAWĄ DO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHOBIENI W 2016 ROKU ODZIEŻY OCHRONNEJ DLA PRACOWNIKÓW
 
54/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ OPRACOWANIA DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z WYMIANĄ USZKODZONEJ NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ NA BOISKU WIELOFUNKCYJNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W CHOBIENI
 
55/ INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ODZIEŻ OCHRONNĄ
 
56/ Ogłoszenie o zamówieniu na drukarkę
 
57/ Informacja o Nieudzeleniu zamówienia na drukarkę
 
58/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA KUCHENNEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHOBIENI
 
59/ INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA KUCHENNEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHOBIENIA
 
60/ DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W CHOBIENI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Chobieni
 
61/ Informacja dotycząca zamówienia publicznego na ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁOW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ
 
62/ Przetarg nieograniczony: Zakup i dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Chobieni.
 
63/ Wyniki przetargu: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Chobieni.
 
64/ Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok - Zespół Szkół w Chobienia
 
65/ ZAPYTANIE OFERTOWE: opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na wymianę posadzek, wykonanych z wykładziny PCV na całej powierzchni w klasach 107 SP i 108 SP
oraz wyrównanie pęknięć i wybrzuszeń posadzki i dylatacji w hollu - obiekt szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Chobieni.
 
66/ Informacja o wyborze oferty: opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na wymianę posadzek, wykonanych z wykładziny PCV na całej powierzchni w klasach 107 SP i 108 SP 
oraz wyrównanie pęknięć i wybrzuszeń posadzki i dylatacji w hollu - obiekt szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Chobieni.
 
67/ ZAPYTANIE OFERTOWE: wymiana posadzek, wykonanych z wykładziny PCV na całej powierzchni w klasach 107 SP i 108 SP 
oraz wyrównanie pęknięć i wybrzuszeń posadzki i dylatacji w hollu - obiekt szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Chobieni.
 
68/  Informacja o wyborze oferty na wymianę posadzek, wykonanych z wykładziny PCV na całej powierzchni w klasach 107 SP i 108 SP oraz wyrównanie pęknięć i wybrzuszeń posadzki i dylatacji w hollu - obiekt szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Chobieni.
 
69/ PRZETARG NIEOGRANICZONY na "Zakup i dostawę artykułów
żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im.Bohaterów Westerplatte w Chobieni"
 
70/ Aneks nr 1 do SIWZ "Zakup i dostawę artykułów
żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im.Bohaterów Westerplatte w Chobieni"
 
71/ Informacja z otwarcia ofert "Zakup i dostawę artykułów
żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im.Bohaterów Westerplatte w Chobieni"
 
72/ Informacja o wyborze ofert "Zakup i dostawę artykułów
żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im.Bohaterów Westerplatte w Chobieni".
 
73/ Zapytanie ofertowe  dotyczące usługi ochrony fizycznej obiektów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni i Przedszkola Gminnego w Chobieni".
 
74/ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ochrona fizyczna obiektów).
 
75/ Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na wymianę opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem światła LED w budynku SP.
 
76/ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej opracowania przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na wymianę opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem światła LED w budynku SP.
 
77/ "ZAPYTANIE OFERTOWE: wymiana opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem światła LED w budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni."
 
78/ "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem światła LED w budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni".
 
79/ PRZETARG NIEOGRANICZONY: "Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni."
 
80/ Porównanie ofert do przetargu: "Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni".
 
81/ Informacja o wyborze ofert w przetargu:  "Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni".
 
82/ Zapytanie ofertowe na kompleksową organizację i realizację wycieczki edukacyjnej dla uczniów III klasy gimnazjum i VIII klasy szkoły podstawowej "Oświęcim - Wieliczka - Zakopane - Kraków".
83/ ZAPYTANIE OFERTOWE: kompleksowa organizacja i realizacja wycieczki edukacyjnej dla uczniów III klasy szkoły podstawowej 
"Gniezno - Biskupin - Trójmiasto - Malbork".
 
84/ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową organizację i realizację wycieczki edukacyjnej dla uczniów III klasy gimnazjum i VIII klasy szkoły podstawowej "Oświęcim - Wieliczka - Zakopane - Kraków".

Pliki

Autor:
Roman Kuziak
Odpowiada:
Joanna edelman
Wytworzył:
Joanna Edelman
Opublikował:
Artur Baginski

Osoby odpowiedzialne

Autor:Roman Kuziak
Odpowiada:Joanna Edelman
Wytworzył:Joanna Edelman
Data ostatniej zmiany:2019-12-19 14:50:52

Archiwum

Data Autor
2019-12-10 14:50 Roman Kuziak zobacz
2019-12-10 14:47 Roman Kuziak zobacz
2019-12-02 17:08 Roman Kuziak zobacz
2019-10-28 10:18 Roman Kuziak zobacz
2019-10-25 12:29 Roman Kuziak zobacz
2019-10-25 11:50 Roman Kuziak zobacz
2019-10-18 14:59 Roman Kuziak zobacz
2019-10-18 10:24 Roman Kuziak zobacz
2019-09-20 10:44 Roman Kuziak zobacz
2019-09-13 10:32 Roman Kuziak zobacz
2019-09-10 12:10 Roman Kuziak zobacz
2019-09-02 12:18 Roman Kuziak zobacz
2019-09-02 12:14 Roman Kuziak zobacz
2019-08-02 16:24 Roman Kuziak zobacz
2019-07-26 15:39 Roman Kuziak zobacz
2019-07-10 17:04 Roman Kuziak zobacz
2019-07-10 17:04 Roman Kuziak zobacz
2019-07-10 17:03 Roman Kuziak zobacz
2019-07-03 10:57 Roman Kuziak zobacz
2019-07-02 17:12 Roman Kuziak zobacz
2019-07-02 17:11 Roman Kuziak zobacz
2019-06-25 14:26 Roman Kuziak zobacz
2019-06-03 08:35 Roman Kuziak zobacz
2019-05-27 12:14 Roman Kuziak zobacz
2019-05-22 12:52 Roman Kuziak zobacz
2019-05-22 12:51 Roman Kuziak zobacz
2019-05-22 10:05 Roman Kuziak zobacz
2019-05-22 10:05 Roman Kuziak zobacz
2019-05-17 12:52 Roman Kuziak zobacz
2019-05-17 12:49 Roman Kuziak zobacz
2019-05-14 12:47 Roman Kuziak zobacz
2019-05-06 12:57 Roman Kuziak zobacz
2019-04-02 13:38 Roman Kuziak zobacz
2019-04-02 13:37 Roman Kuziak zobacz
2019-03-26 12:18 Roman Kuziak zobacz
2019-03-26 12:17 Roman Kuziak zobacz
2019-03-26 12:17 Roman Kuziak zobacz
2019-03-26 12:03 Roman Kuziak zobacz
2019-03-22 10:44 Roman Kuziak zobacz
2019-03-14 14:37 Roman Kuziak zobacz
2019-03-07 14:06 Roman Kuziak zobacz
2019-03-07 14:05 Roman Kuziak zobacz
2019-02-26 14:05 Roman Kuziak zobacz
2019-02-26 14:05 Roman Kuziak zobacz
2019-02-26 14:04 Roman Kuziak zobacz
2018-12-18 13:52 Roman Kuziak zobacz
2018-12-18 13:50 Roman Kuziak zobacz
2018-12-10 21:20 Roman Kuziak zobacz
2018-12-10 21:19 Roman Kuziak zobacz
2018-06-11 11:01 Roman Kuziak zobacz
2018-05-30 13:22 Roman Kuziak zobacz
2018-04-10 09:26 Roman Kuziak zobacz
2018-04-10 09:25 Roman Kuziak zobacz
2018-04-10 09:25 Roman Kuziak zobacz
2018-03-28 11:18 Roman Kuziak zobacz
2018-03-28 11:18 Roman Kuziak zobacz
2018-01-15 12:49 Roman Kuziak zobacz
2018-01-04 13:54 Roman Kuziak zobacz
2017-12-19 11:43 Roman Kuziak zobacz
2017-12-15 13:56 Roman Kuziak zobacz
2017-12-08 10:07 Roman Kuziak zobacz
2017-12-07 14:29 Roman Kuziak zobacz
2017-05-30 09:31 Roman Kuziak zobacz
2017-05-17 15:02 Roman Kuziak zobacz
2017-05-04 09:21 Roman Kuziak zobacz
2017-04-21 12:14 Roman Kuziak zobacz
2017-01-19 12:59 Roman Kuziak zobacz
2016-12-21 19:44 Roman Kuziak zobacz
2016-12-13 15:42 Roman Kuziak zobacz
2016-09-07 14:35 Roman Kuziak zobacz
2016-08-31 20:33 Roman Kuziak zobacz
2016-08-31 20:33 Roman Kuziak zobacz
2016-08-30 14:23 Roman Kuziak zobacz
2016-08-30 13:46 Beata Pańkowska zobacz
2016-08-30 13:40 Beata Pańkowska zobacz
2016-07-14 16:40 Beata Pańkowska zobacz
2016-06-28 15:32 Beata Pańkowska zobacz
2016-06-28 15:21 Beata Pańkowska zobacz
2016-06-21 15:56 Beata Pańkowska zobacz
2016-05-13 22:08 Beata Pańkowska zobacz
2016-05-13 22:07 Beata Pańkowska zobacz
2016-05-06 09:17 Beata Pańkowska zobacz
2016-05-06 09:12 Beata Pańkowska zobacz
2016-04-29 12:18 Beata Pańkowska zobacz
2016-04-21 12:18 Beata Pańkowska zobacz
2016-04-15 13:16 Beata Pańkowska zobacz
2016-03-31 09:13 Beata Pańkowska zobacz
2016-03-17 10:21 Beata Pańkowska zobacz
2016-03-11 10:15 Beata Pańkowska zobacz
2016-02-25 13:46 Beata Pańkowska zobacz
2016-02-24 13:25 Beata Pańkowska zobacz
2016-02-19 13:04 Beata Pańkowska zobacz
2016-02-19 12:55 Beata Pańkowska zobacz
2016-02-19 12:53 Beata Pańkowska zobacz
2016-02-17 10:14 Beata Pańkowska zobacz
2016-02-17 10:13 Beata Pańkowska zobacz
2016-02-15 13:24 Beata Pańkowska zobacz
2016-02-15 13:22 Beata Pańkowska zobacz
2016-02-15 12:44 Beata Pańkowska zobacz
2016-02-08 15:40 Beata Pańkowska zobacz
2016-02-08 12:37 Beata Pańkowska zobacz
2016-02-01 17:26 Beata Pańkowska zobacz
2016-01-22 08:01 Beata Pańkowska zobacz
2016-01-14 14:05 Beata Pańkowska zobacz
2016-01-14 13:52 Beata Pańkowska zobacz
2016-01-12 17:13 Beata Pańkowska zobacz
2015-12-31 12:56 Beata Pańkowska zobacz
2015-12-31 11:03 Beata Pańkowska zobacz
2015-12-31 11:02 Beata Pańkowska zobacz
2015-12-23 15:10 Beata Pańkowska zobacz
2015-12-21 12:43 Beata Pańkowska zobacz
2015-12-17 13:21 Beata Pańkowska zobacz
2015-12-16 11:43 Beata Pańkowska zobacz
2015-12-15 14:25 Beata Pańkowska zobacz
2015-12-10 16:01 Kinga Sucholińska zobacz
2015-12-10 10:07 Kinga Sucholińska zobacz
2015-12-10 09:57 Kinga Sucholińska zobacz
2015-12-10 09:57 Kinga Sucholińska zobacz
2015-09-23 09:06 Beata Pańkowska zobacz
2015-09-15 08:33 Beata Pańkowska zobacz
2015-09-14 10:59 Beata Pańkowska zobacz
2015-09-04 12:53 Beata Pańkowska zobacz
2015-09-04 12:51 Beata Pańkowska zobacz
2015-07-01 07:08 Beata Pańkowska zobacz
2015-06-23 08:39 Beata Pańkowska zobacz
2015-06-23 08:38 Beata Pańkowska zobacz
2014-12-18 15:45 Beata Pańkowska zobacz
2014-12-08 09:53 Beata Pańkowska zobacz
2014-12-08 09:50 Beata Pańkowska zobacz
2014-12-08 09:49 Beata Pańkowska zobacz
2014-12-05 15:35 Beata Pańkowska zobacz
2014-12-05 15:33 Beata Pańkowska zobacz
2014-12-05 15:30 Beata Pańkowska zobacz
2014-12-05 15:26 Beata Pańkowska zobacz
2014-12-05 15:24 Beata Pańkowska zobacz
2014-12-05 15:22 Beata Pańkowska zobacz
2014-12-05 15:19 Beata Pańkowska zobacz
2014-12-05 15:17 Beata Pańkowska zobacz
2014-12-05 15:16 Beata Pańkowska zobacz
2014-06-14 17:28 Beata Pańkowska zobacz
2014-06-14 17:27 Kinga Sucholińska zobacz
2014-06-14 17:26 Kinga Sucholińska zobacz
2014-03-17 09:05 Kinga Sucholińska zobacz
2014-03-17 09:03 Kinga Sucholińska zobacz
2013-12-16 12:13 Kinga Sucholińska zobacz
2013-12-05 09:17 Kinga Sucholińska zobacz
2013-12-05 09:07 Kinga Sucholińska zobacz
2013-12-04 12:19 Kinga Sucholińska zobacz
2013-06-14 15:13 Kinga Sucholińska zobacz
2013-01-13 14:29 Kinga Sucholińska zobacz
2013-01-03 13:50 Kinga Sucholińska zobacz
2012-12-30 01:58 Kinga Sucholińska zobacz
2012-12-27 15:51 Kinga Sucholińska zobacz
2012-12-21 10:07 Kinga Sucholińska zobacz
2012-12-21 10:06 Kinga Sucholińska zobacz
2012-12-14 08:45 Kinga Sucholińska zobacz
2012-12-14 08:23 Kinga Sucholińska zobacz
2012-12-14 08:17 Kinga Sucholińska zobacz
2012-12-14 08:16 Kinga Sucholińska zobacz
2012-12-12 18:40 Kinga Sucholińska zobacz
2012-12-12 18:36 Kinga Sucholińska zobacz
2012-12-12 18:32 Kinga Sucholińska zobacz
2012-12-12 18:27 Kinga Sucholińska zobacz
2012-12-12 18:24 Kinga Sucholińska zobacz
2012-12-12 14:40 Kinga Sucholińska zobacz
2012-12-12 14:39 Kinga Sucholińska zobacz
2012-06-14 23:26 Kinga Sucholińska zobacz
2012-06-05 11:40 Kinga Sucholińska zobacz
2012-06-04 23:47 Kinga Sucholińska zobacz
2012-06-04 23:46 Kinga Sucholińska zobacz
2012-05-25 19:25 Kinga Sucholińska zobacz
2012-05-25 19:24 Kinga Sucholińska zobacz
2012-05-25 19:23 Kinga Sucholińska zobacz
2012-05-22 10:15 Kinga Sucholińska zobacz
2012-05-22 10:13 Kinga Sucholińska zobacz
2012-05-11 18:00 Kinga Sucholińska zobacz
2012-05-11 17:59 Kinga Sucholińska zobacz
2012-04-30 09:23 Kinga Sucholińska zobacz
2012-04-30 09:22 Kinga Sucholińska zobacz
2012-04-28 00:24 Kinga Sucholińska zobacz
2012-04-28 00:19 Kinga Sucholińska zobacz
2012-04-28 00:17 Kinga Sucholińska zobacz
2012-03-05 13:37 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 33117