Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni
drukuj

Rejestry, ewidencje, archiwa

Informacja o ograniczeniach przetwarzania danych osobowych

W związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej RODO informujemy, że do przetwarzania danych osobowych, w zakresie prowadzenia składnicy akt Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni, ul. Szkolna 2, 59-305 Rudna, ogranicza się stosowanie uprawnień do: 

  • sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO) w ten sposób,
    że Administrator danych przyjmie pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące danych osobowych, jednak nie dokona zmian w materiałach archiwalnych;
  • ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych (art. 18 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy przetwarzanie jest bezprawne, mimo to osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania (art. 18 ust. 1 lit. b RODO) w ten sposób, że Administrator danych dokona ograniczenia przetwarzania danych osobowych tak, aby zapewnić korzystanie z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.
  • dostępu do danych osobowych oraz uzyskania informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 ust.1 RODO) oraz otrzymania kopii tych danych (art. 15 ust. 3 RODO) w ten sposób, że Administrator danych udostępnia wyłącznie te dane, które mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

 

Informacje nieudostępnione

Na  wniosek  osoby  zainteresowanej  możliwe jest udostępnienie informacji publicznych, które nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Jednocześnie oznacza
to, że nie ma możliwości żądania udostępnienia informacji na wniosek, jeżeli znajduje się ona w Biuletynie. 


Udostępnienie  informacji  na wniosek następuje  nie  później  niż  w  terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Informacje,   które   mogą  być  udostępnione  niezwłocznie,  udostępniane  są  w  formie ustnej lub pisemnej bez konieczności złożenia pisemnego wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - plik do pobrania poniżej
:

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Artur Bagiński
Odpowiada:Artur Bagiński
Wytworzył:Artur Bagiński
Data ostatniej zmiany:2021-10-06 11:16:45

Archiwum

Data Autor
2021-10-06 11:16 Artur Bagiński zobacz
2017-11-02 17:48 Artur Bagiński zobacz
2015-11-13 10:50 Artur Bagiński zobacz
2014-09-02 14:45 Artur Bagiński zobacz
2014-09-02 14:45 Artur Bagiński zobacz
2014-09-02 14:44 Artur Bagiński zobacz
2014-09-02 14:41 Artur Bagiński zobacz
2014-09-02 14:07 Artur Bagiński zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 896