Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
drukuj

Zakres działania

Szkoła Podstawowa w Krzęcinie realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, oraz po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, w oparciu o własny Program Wychowawczy oraz Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb i rozwoju uczniów z danego środowiska a w szczególności:

 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa szkoły podstawowej.
 2. Umożliwia absolwentom poznanie wymaganych pojęć i zdobycie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następującym etapie kształcenia.
 3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad, stosownie do warunków szkoły podstawowej i wieku ucznia poprzez:
 • zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
 • systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowania uczniów,
 • realizowanie programu wychowawczego.
 1. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
 • organizowanie zajęć świetlicowych po zgłoszeniu takiej potrzeby przez rodziców,
 • umożliwienie spożywania posiłków,
 • prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych,
 • prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej.
 1. Zajęcia, o których mowa powyżej, prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Choszcznie oraz w miarę posiadanych środków finansowych.

Podstawą działalności Szkoły Podstawowej w Krzęcinie są:

 • Podstawa programowa.
 • Szkolny zestaw programów nauczania.
 • Zatwierdzone programy autorskie i innowacje pedagogiczne.
 • Ramowe i szkolne plany nauczania.
 • Wewnątrzszkolny Szkolny System Oceniania.
 • Program wychowawczo-profilaktyczny.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Elżbieta Szczepaniak - Szypuła
Odpowiada:Artur Szulc
Wytworzył:Elżbieta Szczepaniak - Szypuła
Data ostatniej zmiany:2021-12-26 22:44:55

Archiwum

Data Autor
2021-01-14 12:03 Elżbieta Szczepaniak - Szypuła zobacz
2021-01-14 11:49 Elżbieta Szczepaniak - Szypuła zobacz
2012-02-20 11:21 Ryszard Przywarty zobacz
2012-02-15 13:03 Ryszard Przywarty zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 625